Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила виконання  контрольних завдань

Контрольна робота з дисципліни “Отримання доброякісного молока” виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

Виконується контрольна робота в обсязі шкільного зошиту. На обкладинці контрольної роботи студент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, варіант, номер залікової книжки, номер групи, назву предмету, домашню адресу, місце роботи.

Контрольна робота повинна бути написана синіми чорнилами, від руки, грамотно, розбірливо, без скорочень слів, з полями

для зауваження рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані. Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен написати повністю питання, вказати його номер. Відповіді на питання повинні бути конкретними і повністю розкривати їх зміст.

Необхідно творчо підходить до викладення вивченого матеріалу. Переписувати текст з підручника або нормативного документу не допускається. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література: виконане практичне завдання.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис.

Необхідно залишати 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Обсяг роботи становить 20-25 аркушів шкільного зошиту.

Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота допускається до захисту.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від двох останніх цифр залікової книжки або особистої справи студента.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

24, 69, 88

57, 90, 43

42, 63, 82

40, 74,70

1

1, 15, 39

3, 18, 37

5, 20, 35

8, 49, 48

10, 23, 52

54, 14, 73

31, 60, 78

61, 12, 83

62, 71, 80

59, 44, 87

2

4, 19, 36

21, 22, 56

50, 51, 32

47, 55, 9

12, 27, 84

76, 15, 30

29, 67, 89

77, 55, 81

75, 41, 66

79, 58, 64

3

54, 14, 73

76, 15, 30

62, 71, 80

59, 44, 87

40, 74, 70

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

4

62, 71, 80

40, 74, 70

10, 23, 52

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

1, 16, 39

42, 63, 82

24, 69, 88

57, 90, 43

5

59, 44, 87

4, 19, 36

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

29, 67, 89

12, 27, 84

47, 55, 9

31, 18, 37

5, 20, 35

6

13, 28, 86

42, 63, 82

29, 67, 83

50, 51, 32

21, 22, 34

61, 72, 83

79, 58, 64

11, 26, 85

31, 60, 78

77, 55, 81

7

24, 69, 88

11, 85, 26

10, 23, 52

54, 67, 41

6, 7, 46

47, 55, 9

76, 15, 30

5, 20, 35

52, 68, 33

62, 80, 71

8

75, 12, 57

8, 49, 52

31, 85, 10

3, 18, 37

24, 69, 13

1, 16, 39

4, 19, 36

10, 23, 52

31, 60, 78

5, 14, 73

Структура, зміст та обсяг контрольної роботи

Робота виконується у шкільному зошиті на 12-18 аркушів. Титульний лист містить наступну інформацію:

1. Міністерство аграрної політики України;

2. Кафедра технології молока і молочних продуктів;

3. Назва дисципліни;

4. студента якого курсу;

5. Форма навчання (денна, заочна);

6. назва спеціальності;

7. прізвище, ім’я по батькові студента.

На першому аркуші вказуємо номер варіанту та зміст питань, які потрібно висвітити у роботі. Відповіді можна супрововоджуватися таблицями, схемами, діаграмами технологічних процесів. У кінці роботи ставимо дату виконання та підпис студента. Список використаної літератури слід подавати у вказаній послідовності:

1. Законодавчі акти та постанови уряду.

2. Інструкції, нормативні акти

3. доповіді керівників держави

4. спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті в алфавітному порядку.

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів та правила виконання"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору