РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Технохімічний контроль

Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість

модулів 2

Кафедра Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження
Форма навчання Курс Семестр Форми навчального процесу Всього годин Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять Самостійна робота Навчальна практика
Лекції Лабораторно-практичні заняття Семінари індивідуальні завдання КурсоваРобота (проект) Залік Екзамен
Денна 4,4пт 8 14 16 78 108 8
Заочна 5 9 6 6 96 108 9
Заочна пв 5 9 6 6 96 108 9

Розділ 1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є: дати студенту знання по контролю технологічних процесів виробництва продуктів, визначенню якості готових продуктів, які необхідні у виробничо-технологічній роботі фахівця.

Завдання навчити студентів основним методам технологічного контролю та використовувати їх в своїй роботі

Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем Розподіл часу за видаминавчальної діяльності Всього годин Навчальна практика Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання
Лекції Лабораторно-практичні заняття СемінарськіЗаняття Самостійна робота
Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Модуль 1. Технохімічний контроль, його задачі. Лабораторії підприємств. 4 8/3/3 8/3/3 40/48/48 56/54/54 15-25
1.1 Організація технологічного і мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Завдання та значення дисципліни для підготовки фахівців галузі. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
1.2 Організація роботи лабораторії технохімічного контролю. Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
1.3 Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. Правила приготування, зберігання та перевірка реактивів, перевірка точності контрольно-вимірювальної апаратури 1 2/-/- 2/-/- 10/12/12 14/12/12
1.4 Порядок приймання, контроль якості молока, яке приймається та готової продукції. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
2 Модуль 2. Впровадження систем якості та безпеки при виробництві 5 6/3/3 8/3/3 38/48/48 52/54/54 15-25
2.1 Схема технохімічного, мікробіологічного, санітарно – гігієнічного, органолептичного контролю готової продукції 1 2/1/1 2/1/1 8/10/10 14/12/12
2.2 Сучасні схеми контролю якості та безпеки на підприємстві. 1 1/-/- 1/-/- 8/10/10 10/10/10
2.3 Основи системи НАССР, принципи, основні визначення та структура. 1 1/-/- 1/-/- 4/8/8 6/8/8
2.4 Визначення критичних точок контролю при виробництві молока і молочних продуктів. 1 1/1/1 2/1/1 8/10/10 11/12/12
2.5 Контроль режимів миття та дезінфекції обладнання. 1 1/1/1 2/1/1 8/10/10

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору