Проектування гіпертекстових матеріалів

Практичне заняття

Проектування гіпертекстових матеріалів

МЕТА РОБОТИ – вивчення способів створення гіпертекстової організації HTML – сторінок з використанням закладок і гіперпосилань

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Посилання|заслання|. Тег А

Тег А визначає гіперпосилання на елемент, розташований|схильний| на даній або іншій сторінці. Можлива одна з двох наступних|слідуючих| конструкцій:

<A NAME = “name”> – для вказівки закладки на поточній сторінці;

<A HREFHREF=”URL”> – для

посилання на сторінку з адресою URL.

При цьому для адресації на закладку|закладення| слід відокремлювати|відділяти| адресу від імені закладки|закладення| за допомогою розділового знаку «#»|.

Наприклад:

<A NAME| = “Info”|>

. . .

<A HREF| = “kipage|.htm#Info”>Текст</A>

Або, якщо встановлюється гіперпосилання на сторінку

<A HREF=”http://www. qwerty. com/ki/index. htm”>Текст</A>

Слово «текст» в обох випадках відобразиться|відображуватиме| на сторінці відповідно до прийнятих правил форматування гіперпосилань (за умовчанням використовується синій підкреслений шрифт). Якщо клацнути|лускати| мишкою на це слово, то в першому випадку сторінка kipage|.htm буде прокручена до місця|місце-милі|, де знаходиться|перебуває| закладка|закладення| «Info|», в другому випадку – завантажиться нова сторінка, розташована|схильна| за адресою http://www. qwerty. com/ki/index. htm.

При використанні гіперпосилань для адресації до посилань|заслань| на сторінки одного сайту рекомендується виконувати відносну адресацію. В цьому випадку указується|вказує| не повний|цілковитий| шлях|колія| до сторінки, на яку робиться|чинить| гіперпосилання, а відносний шлях|колію|, в якому задається тільки|лише| розташування сторінки, – адресата щодо|відносно| початкової|вихідної| сторінки, наприклад, запис

<A HREF=”main|.htm”>Текст</A>

Означає, що сторінка main|.htm розташована|схильна| в тому ж каталозі, що і сторінка, з|із| якої робиться|чинить| гіперпосилання. Аналогічний запис

<A HREF=|”..pagesmain. htm”>Текст</A>

Передбачає гіперпосилання на сторінку, яка знаходиться|перебуває| в теці|папці| pages|, а ця тека|папка| знаходиться|перебуває| в тій же теці|папці|, що і початковий|вихідний| файл, що містить|утримує| тег <A>|.

За наявності на сторінці декількох фреймів, кожен з яких, у свою чергу|своєю чергою|, містить|утримує| аналогічні сторінки, організувати гіперпосилання між ними дозволяє властивість target|, якому надається значення імені фрейма, що адресується, наприклад:

<A target=”frmright|” href=”right|.htm#label1″>Текст</A>

Вставити в гіперпосилання коментар (пояснюючий напис|надпис|, який відтворюється, якщо до тексту гіперпосилання підвести покажчик мишки) дозволяє властивість title|. Приклад|зразок| використання властивості title|:

<A title=”Текст| коментаря” href=”main|.htm”>Текст</A>

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Вставити в сторінці «ki_button|.htm» закладки|закладення| перед заголовками, виділеними напівжирним шрифтом. Позначити закладки|закладення| Label1|, Label2,.и т. д.

3 Продублювати на початку сторінки «ki_button|.htm» текст виділених заголовків. Зробити з|із| них відповідні гіперпосилання на закладки|закладення| Label|. Встановити для гіперпосилань коментарі згідно|згідно з| додатку|застосуванню| 4.

4 Вставити гіперпосилання із сторінки «ki_left|.htm» на відповідні закладки|закладення| Label| на сторінці «ki_button|.htm».

5 Зберегти зміни у відповідних файлах.

6 Відкрити|відчиняти| сторінку «main_ki|.htm» і перевірити працездатність всіх гіперпосилань.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1 Звіт повинен містити|утримувати| сторінки ki_button|.htm і ki_left|.htm, створені відповідно до пп. 2 – 4 завдання|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Дайте класифікацію підприємств молочної промисловості.

2. Охарактеризуйте підприємства з виробництва продуктів з незбираного молока, масла, сирів і молочних консервів.

3. Класифікація підприємств з первинного оброблення молока.

4. Призначення і характеристика холодильників і маслосирбаз.

5. Назвіть форми організації виробництва.

6. Охарактеризуйте спеціалізацію, концентрацію, кооперуван­ня і комбінування як форми організації виробництва.

Реферати :

Ви прочитали: "Проектування гіпертекстових матеріалів"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору