mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… — №2

1.5. Історія виникнення та розвитку господарського обліку

2

1.2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План:

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

2

1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

План:

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

2

1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

План:

4.1. Сутність, призначення та побудова бухгалтерських рахунків.

4.2. Класифікація бухгалтерських рахунків.

4.3. Сутність подвійного запису та його значення. Поняття кореспонденції рахунків. Синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки. Їх взаємозв’язок.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

2

2.

Модуль 2.

Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

6

Усне опитування, письмовий контроль знань

7,0 – 12,0

2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

План:

5.1. Оцінка як система вартісного виміру

5.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку

2

2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів.

План:

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

6.3. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

6.4. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

2

2.3.

Тема 7. Інвентаризація

План:

7.1. Завдання інвентаризації, її значення та види

7.2. Порядок проведення і оформлення інвентаризації

7.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

2

Разом:

14

Х

14,0 – 24,0

Практичні заняття

№ п/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф/зф

1.

Модуль 1.

Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

8

Усне опитування, письмове тестування

8,0 – 13,0

1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План:

1.1. Бухгалтерський облік: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Види обліку

1.3. Вимірники, що застосовуються в обліку

1.4. Завдання та функції бухгалтерського обліку

1.5. Історія виникнення та розвитку господарського обліку

2

1.2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

План:

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

2

1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

План:

3.1. Поняття і види балансів

3.2. Зміст і будова бухгалтерського балансу

3.3. Типи змін балансу під впливом господарських операцій

3.4. Значення балансової інформації для управління закладами ресторанного бізнесу та аналізу їх фінансового стану

2

1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

План:

4.1. Сутність, призначення та побудова бухгалтерських рахунків.

4.2. Класифікація бухгалтерських рахунків.

4.3. Сутність подвійного запису та його значення. Поняття кореспонденції рахунків. Синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки. Їх взаємозв’язок.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

2

2.

Модуль 2.

Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

8

Усне опитування, письмове тестування

8,0 – 13,0

2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

План:

5.1. Оцінка як система вартісного виміру

5.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку

2

2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів: облік процесу постачання та виробництва

План:

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

2

2.3.

Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів: калькулювання собівартості продукції та облік процесу реалізації.

План:

7.1. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

7.2. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

2

2.4.

Тема 8. Інвентаризація

План:

7.1. Завдання інвентаризації, її значення та види

7.2. Порядок проведення і оформлення інвентаризації

7.3. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку

2

Разом:

16

Х

16,0 – 26,0

Самостійна робота

№ п/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф/зф

1. Самостійна підготовка до занять

1.1.

Модуль 1.

Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

16

Усне опитування, написання реферату

2,0 – 5,0

1.1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План:

1.1. Бухгалтерський облік: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Види обліку

1.3. Вимірники, що застосовуються в обліку

1.4. Завдання та функції бухгалтерського обліку

1.5. Історія виникнення та розвитку господарського обліку

4

1.1.2.

Реферати :

mi band