mi band mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Організація… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна „ Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства”

Напрям підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» та 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

СпеціальністьТехнологія харчування

Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3

2 о/с

Кількість модулів 2 в/с

Кафедра Технології харчування

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

mi bandmi bandclass="msonormaltable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="649" style='width:486.75pt;border-collapse:collapse;border:none'>

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

7

18

18

45

81

7

Денна

4

8

14

16

24

54

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є:

– формування у студентів здібностей виконувати планувальні, організаційні, управлінські функції в процесі діяльності харчових підприємств.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Осінній семестр

1.

Модуль 1. Класифікація підприємств ресторанного господарства.

3

6

6

15

27

6-10

1.1

Вступ. Ресторанне господарство. Сучасний стан.

1

2

2

5

9

1.2

Основні напрямки удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах.

1

2

4

5

9

1.3

Сучасні вимоги до предметів сервірування столу, їх оформлення.

1

2

5

9

2.

Модуль 2. Підготовка до обслуговування споживачів.

6

12

12

30

54

12-20

2.1

Порядок підготовки торгівельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів

1

2

4

5

9

2.2

Підготовка меню, прейскуранту

1

2

5

9

2.3

Обслуговування споживачів за місцем навчання та роботи

1

2

4

5

9

2.4

Організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства відкритої мережі.

1

2

5

9

2.5

Загальний принцип подавання страв.

1

2

4

5

9

2.6

Спеціальні форми обслуговування в підприємствах ресторанного бізнесу

1

2

5

9

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни за осінній семестр :

9

18

18

45

81

60-100

Весняний семестр

1.

Модуль 1. Способи подавання страв та напоїв у підприємствах ресторанного господарства.

4

8

8

12

10-20

1.1

Подача холодних і гарячих закусок, супів

1

2

4

2

1.2

Подача рибних, м’ясних та овочевих гарячих страв.

1

2

2

1.3

Подача солодких страв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів.

1

2

4

4

1.4

Подача лікеро-горілчаних виробів, вин і безалкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв

1

2

4

2.

Модуль 2. Обслуговування прийомів та бенкетів

3

6

8

12

20-30

2.1

Види бенкетів, прийомів, їх характеристика

1

2

4

4

2.2

Організація роботи бару.

1

2

4

2.3

Організація обслуговування закордонних туристів

1

2

4

4

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни за весняний семестр

7

14

16

24

54

60-100

Зміст навчальної дисципліни

Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Організація… – №1"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору