mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №5

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

7 семестр

Самостійна підготовка

до занять

1

Модуль 1. Загальна характеристика технологічного обладнання, підйомно-транспортне обладнання, обладнання для забою худоби.

16

Письмовий контроль або тестування

3-6

1.1

Тема 1. Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м’ясної промисловості.

Перелік питань.

1.Визначення основних технічних параметрів, що характеризують роботу технологічного обладнання.

2.Основні вимоги до технологічного обладнання.

3.Загальні відомості про контрольно-вимірювальні прилади.

4.Організація, експлуатація технологічного обладнання.

4

1.2

Тема 2. Підйомно-транспортне обладнання.

Перелік питань.

1.Рухомі та стаціонарні транспортні підйомні пристрої та спуски.

2.Обладнання для обслуговування підвісних шляхів.

3.Визначення основних технічних параметрів підвісних шляхів.

4.Вимоги безпеки при експлуатації підйомно-транспортного обладнання.

6

1.3

Тема 3. Обладнання для забою та знекровлення туш тварин.

Перелік питань.

1.Обладнання для фіксації тварин при оглушенні.

2.Обладнання для хімічного оглушення.

3.Конструктивні особливості ножів для заколу при заборі крові на харчові та технічні цілі.

4.Конструктивні відмінності установок для збирання крові відкритого та закритого типу.

6

2

Модуль 2. Обладнання для після забійної обробки і механічного розділення туш тварин і м’ясної сировини.

18

Письмовий контроль або тестування

3-6

2.1

Тема 1. Обладнання для знімання та обробки шкір з великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, свиней.

Перелік питань.

1.Інструмент для ручного знімання шкіри з туш тварин.

2.Обладнання для зняття крупону з туш свиней.

3.Технологічний розрахунок установок для механічного знімання шкіри з туш тварин.

6

2.2

Тема 2. Обладнання для миття, видалення щитини та міздріння шкіри, механічного розділення туш тварин.

Перелік питань.

1.Конструктивні відмінності машин К7-ФМГ та К7-ФМД для миття свиних туш.

2.Вальцові машини для видалення щітини.

3.Класифікація машин для видалення щітини.

4.Порядок визначення основних технологічних параметрів машин для видалення щітини з туш свиней.

5.Комбінована машина для обробки шкіри ВРХ.

6.Технологічний розрахунок мездрильних машин.

7.Обладнання для розробки голів, відділення голів, зняття копит.

6

2.3

Тема 3. Обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

Перелік питань.

1.Обладнання для миття та очищення субпродуктів.

2.Мембральні апарати для тонкого розділення (очищення, концентрації бульйонів, крові і т. д.) їх конструктивні особливості.

3.Лінії по обробці черев.

4.Обладнання для механічної обвалки та дообвалки м’яса.

5.Техніка безпеки при експлуатації обладнання для механічного розділення.

6

3

Модуль 3. Обладнання для розділення та подрібнення твердої і м’якої сировини.

20

Письмовий контроль або тестування

4-8

3.1

Тема1. Обладнання для розділення сировини м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

Перелік питань.

1.Відцентрові машини в технологічному процесі виробництва жирів. Установки типу АВЖ-245, АВЖ-300, АВЖ-400.

2.Відцентрові машини для очищення шерстних і слизистих субпродуктів.

3.Теоретичні основи визначення продуктивності та потужності двигуна центрифуг і сепараторів.

6

3.2

Тема 2. Обладнання для подрібнення твердої сировини.

Перелік питань.

1.Обладнання для одностадійного подрібнення кістковой сировини.

2.Обладнання для тонкого подрібнення кісток.

3.Обладнання переробки харчової кістки на малих і середніх м’ясопереробних підприємств.

4.Виробництво м’ясокісткового борошна в сучасних умовах.

5.Обладнання для подрібнення м’ясокісткової шквари та сухої кістки-паренки з одночасним транспортуванням готової продукції по трубам за допомогою пневмотранспорту.

6.Обладнання для подрібнення спецій.

7.Обладнання для подрібнення згустків крові при переробці її на кормову та технічну продукцію.

6

3.3

Тема 3. Обладнання для подрібнення м’якої сировини.

Перелік питань.

1.М’ясорізальні машини, їх робочі органи, конструктивні особливості ріжучих інструментів.

2.Конструктивні особливості сучасних промислових вовчків.

3.Конструктивні особливості сучасних промислових кутерів.

4.Машини для різання продукції заданої форми.

5.Універсальна ротаційна м’ясорізка ФФР. Призначення, устрій.

6.Методика та правила виконання технологічних розрахунків машин для подрібнення м’якої сировини.

8

Разом:

54

Х

10-20

8 семестр

Самостійна підготовка

до занять

1

Модуль 1. Технологічне обладнання для соління та перемішування.

12

Письмовий контроль або тестування

2-5

1.1

Тема 1. Обладнання для соління.

Перелік питань.

1.Обладнання для приготування розсолів.

2.Схеми посолочних агрегатів для шкір.

3.Лінії посолу шкір з підвісними барабанами.

4.Розрахунок апаратів для посолу шкір.

5.Обладнання для дозрівання посоленого м’яса

6.Сучасні ін’єктори для соління м’яса.

7.Обладнання для інтенсифікації процесу дозрівання посоленого м’яса. Масажери, їх види та класифікація.

8.Вимоги безпеки при експлуатації обладнання для посолу.

4

1.2

Тема 2. Обладнання для перемішування.

Перелік питань.

1.Обладнання для перемішування рідин.

2.Схеми мішалок для перемішування рідин.

3.Обладнання для тумблювання м’яса.

4.Вивчення кінематичних схем мішалок та змішувачів.

5.Обладнання для змішування сипучих матеріалів.

6.Розрахунок основних технологічних параметрів механічних мішалок.

8

2

Модуль 2. Технологічне обладнання для формування та теплової обробки.

20

Письмовий контроль або тестування

5-9

2.1

Тема 1. Обладнання для формування.

Перелік питань.

1.Наповнюючі машини з утворенням оболонки.

2.Автомати для отримання безперевного фаршового жгута. Коекструзійні автомати.

3.Автоматизовані агрегати для виробництва сосисок без оболонки.

4.Визначення основних технологічних параметрів витискувачів для шприців.

5.Автомат М1- ФУТ для виробництва ліверної ковбаси з утворенням оболонки.

6.Автомати та напівавтомати для формування ковбасних виробів.

8

2.2

Тема 2. Обладнання для теплової обробки.

Перелік питань.

1.Апарати для обробки продуктів рідкими теплоносіями.

2.Комбіновані апарати для теплової обробки продуктів.

3.Обладнання для смаження рублених напівфабрикатів.

4.Вертикальний безкорзиночний автоклав Н10-ІАВ.

5.Горизонтальні автоклави. Автоклав типу БРЕ-1100 фірми «Сторк» (Німеччина).

6.Розрахунок основних технологічних параметрів стерилізаторів.

7.Обладнання для виробництва продуктів покритих тістом.

8.Лінія «Центрифлоу» фірми «Альфа-Лаваль» (Швеція) для витопки жирів.

9.Лінія «Титан» (Данія) для витопки жиру сухим способом.

10.Лінія «Центрибоун» фірми «Альфа-Лаваль» (Швеція) для витопки жиру із кісткової сировини мокрим способом.

11.Обладнання для охолодження меланжа.

12.Охолоджувач жиру фірми «Титан» (Данія).

13.Схема установки системи «Вотатор для охолодження жиру.

14.Обладнання установки фірма «Астра» (Німеччина) для охолодження жиру.

12

3

Модуль 3. Технологічне обладнання для копчення, закатування та пакування. Санітарна обробка технологічного обладнання.

16

Письмовий контроль або тестування

3-6

3.1

Тема 1. Обладнання для кочення, закатування.

Перелік питань.

1.Камери інтенсивного охолодження м’ясних виробів.

2.Камери сушки м’ясних виробів.

3.Камери зберігання м’ясних виробів.

4.Визначення основних технологічних параметрів апаратів термічної обробки ковбасних виробів.

5.Визначення основних технологічних параметрів димогенераторів.

6.Обладнання для перевірки банок на герметичність.

7.Визначення схем закаточних механізмів багатошпиндельних автоматів.

8.Визначення основних технологічних параметрів закаточних машин.

10

3.2

Тема 2. Обладнання для пакування. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

Перелік питань.

1.Обладнання для упаковки продукції в газонепроникні плівки.

2.Карусельні багатокамерні вакуумупаковочні машини.

3.Штуцерні вакуумупаковочні машини.

4.Обладнання для пакування в термосформовочні ємкості.

5.Обладнання для пакування заморожених сипучих продуктів.

6.Обладнання для миття консервної тари.

7.Обладнання для санітарної обробки приміщень та інвентаря.

8.Обладнання для миття тари багаторазового використання на м’ясопереробних підприємствах.

6

Разом:

48

Х

10-20

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Фалеев Г. А Оборудование предприятий мясной промышленности [учебник для техникумов мясной промышленности] Г. А. Фалеев. — М: Пищевая промышленность, 1966- 432 с .

2.

Пелеев А И Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. –[учебник для механических специальностей ВУЗов] А.И. Пелеев М: Пищевая промышленность, 1971 685 с.

3.

Горбатов В. М и др. Оборудование и аппараты для переработки продуктов убоя скота[ Справочник.] В. М. Горбатов — М: Пищевая промышленность, 1975. 551 с

4.

Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. — М: ЦНИЖЭИлегпищемаш, 1985.

5.

Горбатов В. М и др. Оборудование и материалы для мясоконсервного и вспомогательного производств.[ Справочник.] В. М.Горбатов — М: Пищевая промышленность, 1975 546 с

6.

Технологическое оборудование мясокомбинатов[для работников мясной промышленности]/ С. А.Бредихин, О. В.Бредихина, Ю. В.Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. Москва, «Колос» 2000. 392 с

mi band