mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №4

1.Сепаратори. Призначення, будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2.Технологічні розрахунки сепараторів.

2

3.2

Тема 1. Вивчення обладнання для Розділення Сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

План.

3.Центифуги. Призначення, будова, принцип роботи, правила експлуатації.

4.Технологічні розрахунки центрифуг.

2

3.3

Тема 2. Вивчення обладнання для подрібнення.

План.

1.Обладнання для подрібнення твердої сировини. Кістко-дробильні машини. Будова, конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації.

2.Технологічні розрахунки.

2

3.4

Тема 2. Вивчення обладнання для подрібнення.

План.

3.Обладнання для середнього подрібнення м’якої сировини. Вовчки. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2

3.5

Тема 2. Вивчення обладнання для подрібнення.

План.

4. Обладнання для тонкого подрібнення сировини. Кутери, колоїдні млини, емульсітатори. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2

3.6

Тема 2. Вивчення обладнання для подрібнення.

План.

5. Технологічні розрахунки вовчків. Визначення продуктивності та потужності електродвигунів до приладів.

6. Технологічні розрахунки кутерів. Визначення продуктивності та потужності привода чаші.

2

Разом:

36

Х

15-25

Курсовий проект по темам дисципліни

8 семестр

1

Модуль 1. Технологічне Обладнання для соління і перемішування.

14

Захист робіт

4-8

1.1

Тема 1. Вивчення обладнання для соління.

План.

1.Обладнання для соління шкіри сухим способом. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2.Вивчення кінематичних схем обладнання.

2

1.2

Тема 1. Вивчення обладнання для соління.

План.

1. .Обладнання для соління шкіри мокрим способом. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

4. Вивчення кінематичних схем обладнання.

2

1.3

Тема 1. Вивчення обладнання для соління.

План.

5. Обладнання для соління м’яса. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

6. Вивчення кінематичних схем обладнання.

2

1.4

Тема 2. Вивчення обладнання для перемішування.

План.

1. Обладнання для перемішування рідких продуктів. Класифікація мішалок за конструкцією робочих органів.

2. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

3. Технологічні розрахунки.

2

1.5

Тема 2. Вивчення обладнання для перемішування.

План.

4. Обладнання для перемішування сипких продуктів. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

5. Технологічні розрахунки.

2

1.6

Тема 2. Вивчення обладнання для перемішування.

План.

6. Обладнання для перемішування в’язких продуктів. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

7. Технологічні розрахунки.

2

1.7

Тема 2. Вивчення обладнання для перемішування.

План.

8. Вивчення та складання кінематичних схем фаршмішалок та фаршезмішувачів.

9. Вивчення конструктивних відмінностей відкритих вакуумних та вібраційних фаршмішалок.

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання для формування і теплової обробки.

16

Захист робіт

6-9

2.1

Тема 1. Вивчення обладнання для формування.

План.

1.Обладнання для формування котлет. Будова, принцип дії, правила експлуатації.

2.Технологічні розрахунки котлетоформовочних машин.

2

2.2

Тема 1. Вивчення обладнання для формування.

План.

3.Обладнання для виготовлення пельменів. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

4.Технологічні розрахунки ліній для виготовлення пельменів.

2

2.3

Тема 1. Вивчення обладнання для формування.

План.

5. Визискувачі формуючих машин. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

6. Технологічні розрахунки визискувачів.

2

2.4

Тема 1. Вивчення обладнання для формування.

План.

7. Обладнання для формування ковбасних виробів. Шприці. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

8. Конструктивні відмінності.

2

2.5

Тема 1. Вивчення обладнання для формування.

План.

9. Вивчення та складання кінематичних схем котлетоформовочних машин та ліній по виготовленню пельменів.

10. Вивчення та складання кінематичних схем шприців різних модифікацій.

2

2.6

Тема 2. Вивчення обладнання для теплової обробки.

План.

1.Обладнання для шпаріння та опалювання. Шпарчани, опалювальні печі. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2. Технологічні розрахунки.

2

2.7

Тема 2. Вивчення обладнання для теплової обробки.

План.

3. Обладнання для запікання, пастеризації, стерилізаціїю. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

4. Технологічні розрахунки.

2

2.8

Тема 2. Вивчення обладнання для теплової обробки.

План.

5. Обладнання для витопки жиру сухим та мокрим способом. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

6. Обладнання для охолодження жиру. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

7. Вивчення кінематичних схем.

8. Технологічні розрахунки.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання для копчення, закатування і упакування готової продукції, санітарна обробка технологічного обладнання.

16

Захист робіт

5-8

3.1

Тема 1. Вивчення обладнання для копчення, закатування.

План.

1.Обладнання для копчення та термічної обробки. Види, класифікація, будова, принцип роботи, правила експлуатації.

2.Технологічні розрахунки.

2

3.2

Тема 1. Вивчення обладнання для копчення, закатування.

План.

3. Димогенератори. Призначення, види, класифікація. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

4. Способи очищення димом і обладнання, що при цьому використовується.

2

3.3

Тема 1. Вивчення обладнання для копчення, закатування.

План.

5. Матеріали, обладнання та порядок виготовлення металевих банок для консервування.

2

3.4

Тема 1. Вивчення обладнання для копчення, закатування.

План.

6. Обладнання для наповнення консервних банок.

7. Обладнання для закатування консервних банок. Будова, принцип роботи, правила експлуатації.

8. Вивчення кінематичних схем закаточних машин.

2

3.5

Тема 2. Вивчення обладнання для пакування готової продукції. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

План.

1. Матеріали та обладнання для упакування продукції в газопроникні та газонепроникні плівки. Вивчення будови, принципу роботи.

2.Вивчення обладнання для пакування в готові пакети. Будова, принцип роботи.

2

3.6

3.7

Тема 2. Вивчення обладнання для пакування готової продукції. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

План.

3. Вивчення будови, принципу роботи обладнання для упаковки в термос формовані пакети.

4. Вивчення будови, принципу роботи обладнання для упаковки м’ясного фаршу.

Тема 2. Вивчення обладнання для пакування готової продукції. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

План.

5. Матеріали та засоби для проведення санітарної обробки обладнання

6. Вивчення порядку підготовки та проведення санітарної обробки обладнання для попередньої пререробки тварин.

2

2

3.8

Тема 2. Вивчення обладнання для пакування готової продукції. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

План.

7. Вивчення порядку підготовки та проведення санітарної обробки обладнання для переробки м’ясної сировини.

8. Вивчення порядку підготовки та проведення санітарної обробки підйомно-транспортного обладнання.

2

Разом:

46

Х

15-25

4.3. Самостійна робота

mi band