mi band

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 . Знаходимо чисельно значення середній швидкості руху газу в трубі Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Задача 7. Плоский конденсатор з відстанню між пластинами Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , заповнений середовищем з діелектричною проникністю Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і питомим опором Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , увімкнутий у коло батареї, е. р.с. якої дорівнює Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , а внутрішній опір —Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 . Чому дорівнює напруженість електричного поля конденсатора, якщо його ємність дорівнює С.

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, С

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=?

Напруженість електричного поля всередині плоского конденсатору

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2) різниця потенціалів між пластинами конденсатору. За законом Ома для повного кола Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4) — повний опір конденсатора, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 — е. р.с. джерела струму. Ємність плоского конденсатора Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (5).

Формули (2), (3), (4), (5) підставимо в рівняння (1), і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формули Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Задача 8. Кулю радіусом 5 см зарядили до потенціалу 150 В. Визначити потенціал і напруженість у точці поля, яка віддалена від поверхні кулі на відстань 10 см.

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ●А

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 d

Потенціал електричного поля, створений зарядженою кулею Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Радіус кулі. Ємність провідної кулі Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2). В рівняння (2) підставимо формулу (1) і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формулиПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Знаходимо чисельно значення Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Напруженість поля, створеного зарядженою кулею Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Задача 9. Знайти силу, що діє на точковий заряд 5нКл, розташований у центрі півкільця радіусом 5 см, з боку цього півкільця, по якому рівномірно розподілений заряд 300 нКл.

Дано: y

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 O

x

F — ?

АНАЛІЗ. Знайти силу, діючу на точковий заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 безпосередньо з закону Кулона не можна, тому що півкільце явно не є точковим зарядом. Але можна визначити цю силу як результуючу елементарних сил, що діють на заряд з боку досить малих рівних елементів Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 півкільця. Відзначимо, що елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 дуже малий, і його можна розглядати як точковий, але, з іншого боку, елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 повинний бути великий у порівнянні з розмірами молекул, тобто повинний бути елементом макроскопічним. Оскільки заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 розподілений по півкільцю рівномірно, те елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 буде мати заряд

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1).

Елементарна сила, що діє на точковий заряд, спрямована по прямій, що з'єднує заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( рис.1 ), і відповідно до закону Кулона дорівнює

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 2)

При переході від одного елемента півкільця до іншого числове значення елементарних сил Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 не буде мінятися, але буде змінюватися їх напрямок. Тому будемо окремо шукати проекцію результуючої сили на осі координат. У даному випадку всі елементарні вектори dF лежать у площині рисунка (точніше в площині півкільця), тому можна обмежитися двома осями, направивши їх, з розумінь симетрії, так, як показано на рис.1.

РОЗВ”ЯЗОК.. Щоб знайти проекції результуючої сили F на осі, будемо інтегрувати відповідні проекції елементарних сил по півкільцю:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 3)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 4)

В обох випадках інтеграл береться по півкільцю, що відповідає зміні кута Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 в межах від 0 до Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. Підставляючи (1) і (2) у вираз (3) і (4) і, з огляду на те, що Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , знаходимо

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. (5)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Отже, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Через те, що задача вирішується в одиницях СІ, то потрібно чисельні значення заданих величин перевести в задану систему і перевірити формулу (5) з розмірністю одиниць.

(F)=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 .

Задача № 10. Визначити роботу сил поля, створеного двома точковими зарядами, при перенесенні зарядуПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Кл із точки С в точку Д, якщо Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2См, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= 10 нКл, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 = — 6 нКл

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

А -?

а а

Рис.2

Аналіз.

Робота сил поля може бути легко розрахована, якщо відома різниця потенціалів між заданими точками. У даній задачі при перенесенні заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 із точки С в точку Д робота сил поля

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1).

За умовою, джерело поля – це два точкових заряди, тому варто знайти потенціал кожної точки як алгебраїчну суму потенціалів поля кожного із точкових зарядів:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 — потенціали, створені зарядами Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 у т. С, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 – те саме для точки Д. Потенціал точки в полі точкового заряду по відношенню до нескінченності дорівнює Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 – точковий заряд, що створює поле; R – відстань від заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 до точки, в якій розглядається поле. Знак потенціалу визначається знаком заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

РОЗВ’ЯЗОК. Вираз (2) запишемо у вигляді

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3),

Де х =Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4), з Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2,

Підставляючи (4) і (3) у формулу (1) отримаємо:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Задача 11. Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки розташовані паралельно одна від одної на відстані Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. Знайти геометричне місце точок, де результуюча напруженість поля дорівнює нулю, якщо лінійні густини зарядів ниток мають значення : t1= 12 10-9 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2; t2=6 .10-9Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Дано

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

T1=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

T2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Рис.3

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Аналіз. За умовою задачі нитки нескінченно довгі. Це означає, що відстань між нитками багато менша довжини кожної, і поле, створюване кожною ниткою, можна вважати плоско радіальним (силові лінії лежать у площинах, перпендикулярних до зарядженої нитки, і спрямовані по радіусу). Розглянемо перетин ниток перпендикулярною площиною (рис.3). У будь-якій точці що не лежить в площині обох ниток, вектори напруженості полів першої і другої ниток розташовані під кутом один до одного. Отже, за принципом суперпозиції полів напруженість результуючого поля Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і воно не може бути рівне нулю. Вектори Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 колінеарні і притому спрямовані в різні сторони тільки в точках, що лежать у площині ниток між ними. Всі точки прямої, розташованої паралельно ниткам, будуть знаходитися в рівних умовах.

РОЗВ’ЯЗОК. Розглянемо поле в точці С : Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1). Рівняння (1) замінимо скалярним виразом Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2). Напруженості Е1 і Е2 відповідно дорівнюють

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Де х – відстань від 1-ої нитки до точки С.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3).

Відповідно до умови задачі Ес = 0, тому

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2; Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4)

Враховуючи, що хПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і хПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 0 то вираз (4) дає результат

Реферати

  • технология хранения и переработки мяса
  • свинина соленая или в рассоле допустимый состав
  • методика контроля качества
  • по химической безопасности при работе с
  • тароупаковочные матерьялы макароны
  • процесс копчения с научной точки зрения
mi band