mi band mi band

Похідна за напрямком. градієнт

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт.

Теоретичні питання:

1. Означення частинних похідних функції кількох змінних.

2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення.

3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення.

Приклади.

1. Обчислити частинні похідні по всіх аргументах заданих функцій:

Похідна за напрямком. градієнтmi band mi band за напрямком. градієнт" class=""/>Похідна за напрямком. градієнтПохідна за напрямком. градієнт

2. Обчислити, в якому напрямку відбувається найбільше зростання температури в точці М (1; -1) температурного поля Т(х, у) = х2 – 2ху?

3. Знайти похідну функції u = 5×2 yz – 7xy2z + 5xyz2 у напрямку вектора Похідна за напрямком. градієнт в точці М (1; 1; 1).

Ви прочитали: "Похідна за напрямком. градієнт"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору