mi band mi band

Обладнання для виробництва морозива – №2

N – частота обертання ножів, Обладнання для виробництва морозива(3….5 Обладнання для виробництва морозива)

Обладнання для виробництва морозива– коефіцієнт, що враховує нерівномірність зрізання намороженого шару ( mi band mi band alt="Обладнання для виробництва морозива" />= 0,7÷0,8);

Sф – площа поверхні охолодження циліндра, м2;

Обладнання для виробництва морозиваІ Обладнання для виробництва морозива– щільність відповідно суміші і морозива, кг/м3 (Обладнання для виробництва морозива=1100 кг/м3).

Щільність морозива залежить від ступеня його збитості і може бути орієнтовно визначена із залежності

Обладнання для виробництва морозива

2. Гартувальні тунелі використовуються для охолодження морози­ва до температури -25 °С, при якій замерзає від 90-95 % води і моро­зиво стає твердим.

Гартувальні тунелі можуть бути спроектовані в будь-якому ви­конанні — тунелі із завантаженням і розвантаженням з одного боку, тунелі із завантаженням з одного кінця, а вивантаженням з протилежного, тунелі із завантаженням і розвантаженням з першого по­верху тоді, коли сам тунель знаходиться поверхом нижче.

Обладнання для виробництва морозива

Гартувальні тунелі різних виконань:

А) тунель із завантаженням з першого поверху;

Б) тунель із завантаженням і вивантаженням з одного боку;

В) тунель із завантаженням і вивантаженням з протилежних боків.

Апарат з вертикальним конвеєром. Апарат монтується з окремих щитів, скріплених стяжками. Всередині апарату розміщений випарник, вентилятор 4, конвеєр 3. Конвеєр вису­вається із камери по приставних рельсах.

Завантажені в люльки брикети морозива надходять в гартуваль­ну камеру по транспортеру 1. Під час руху конвеєра в камері брикети обдуваються холодним повітрям, що спрямовується від випарювальних батарей. Тривалість закалки 30-45 хв., при температурі морозива -12 – 15 ˚С, кипіння аміака в батареях -33°С і повітря в апараті -28˚С.

Обладнання для виробництва морозива

Гартувальний апарат з вертикальним конвеєром:

1 – транспортер для введення продукту; 2 – камера охолоджування; – конвеєр; 4 – вентилятор; 5 – рама.

До морозильних апаратів обладнання для виробництва морозива відносять ескімо генератори і гартувальні камери.

3. Ескімогенератор належить до апаратів карусельного типу, основ­ним зв’язковим елементом якого є карусель з радіально розміщени­ми формочками. Карусель встановлена на спеціальній ємності таким чином, що формочки із зовнішнього боку омиваються почергово холодним і гарячим розсолом при обертанні каруселі.

Обладнання для виробництва морозива

Принципова схема ескімогенератора карусельного типу;

1 — ємність для масла; 2 — гартувальна ємність: 3 — лінії для холодного і гарячого розсолів; 4 — насос; 5 — бойлер для підігріву розсолу; 6 — знім­ний глазирувальний пристрій; 7 — розвантажувальний жолоб; 8 — порш­невий дозатор; 9 — паличкозабивальний механізм.

Над каруселлю встановлений дозатор, паличкозабивач, механізм виймання і глазурування морозива.

При обертанні каруселі формочки надходять під дозатор, де відбу­вається дозування одночасно всіх формочок, які розміщені в радіаль­ному напрямку. Для дозування використовується дозатор об’ємного типу — циліндр-поршень. Кількість циліндрів відповідає кількості формочок в радіальному напрямі на каруселі. Золотник почергово з’єднує циліндри або з бункером, або з формочками. При охолоджен­ні морозива, а відповідно при збільшенні його в’язкості, формочки надходять під паличко забивач. Із касети паличок відділяється один ряд і встановлюється у формочки. При повороті стола приблизно на 300° відбувається охолодження морозива до температури -20 -23 °С так, що палочка міцно з’єднана з масою морозива.

Далі формочки надходять в секцію теплого розсолу, відбувається відтанення морозива від формочки.

Механізм виймання захоплює морозиво за палочки і виймає з каруселі.

При виробництві глазурованого морозива його опускають в єм­ність із глазур’ю і відправляють далі па упаковування.

Морозиво поступає на розфасовку при температурі -2 – 3 °С для забезпечення повного заповнення формочки без утворення повітря­них бульбашок.

Температура холодного розсолу -35 -40 °С.

4. Для виробництва тривимірного морозива використовуються лінії типу «Формляйн»

Формочки розміщені рядами між, двома ланцюгами так, щоб утворити стрічку конвеєра, що проходить від секції наповнення, через секцію втикання палочок в загартувальний тунель. Після загартування формочки направляються на розморожування і фігурки моро­зива виймають із формочок за рахунок розкриття форм.

Охолодження формочок здійснюється холодним повітрям.

Обладнання для виробництва морозива

Лінія типу «Формляйн»:

1 — упаковка; 2 — багаторядна завивальна машина; 3 — ємність для зану­рення; 4 — покриття шоколадом; 5 — виймання; 6 — заповнення; 7 — за­бивання паличок; 8 — панелі керування; 9 — гартувальний тунель.

Рекомендована література.

Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. – Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

1.

Ви прочитали: "Обладнання для виробництва морозива – №2"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору