Автомат карусельного типу періодичноі діі м6-ор2б будова технічна характеристика основні технологічні операціі автомат м6-аім будо

Модуль 3.

Тема 1. Автомат карусельного типу періодичної дії М6-ОР2Б, будова, технічна характеристика, основні технологічні операції. Автомат М6-АІМ, будова, технічна характеристика, основні технологічні операції.

1. Огляд теми.При вивченні цієї теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базових підручниках (1,2) та додаткових джерелах (3,4,5). При вивченні теоретичних питань (1-5) студент повинен знати фізико-механічні властивості фасованих

продуктів, технічну реалізацію процесу розливу, види тари для фасування. Студент повинен знати будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання (6-10). Вміти виконати кінематичні схеми.

Питання по темі:

Основні групи молочних продуктів по фізико-механічним властивостям. Вимоги до фасування молочних продуктів. Основні способи дозування молочних продуктів. Матеріали для виготовлення тари для молока. Тара для фасування сухих молочних продуктів. Обладнання для розливу рідких молочних продуктів. Будова, правила експлуатації. Обладнання для фасування і упаковки в’язких продуктів. Будова, принцип дії, правила експлуатації.. Обладнання для фасування і упаковки в’язкопластичних продуктів. Будова, принцип дії, правила експлуатації Обладнання для фасування і упаковки сипучих продуктів. Будова, принцип дії, правила експлуатації. Контроль якості при розливу, фасуванні і упаковці молока і молочних продуктів.

2. Типові задачі по темі

Студент повинен за рекомендованими прикладами та по джерелам (4,5) засвоїти методику розрахунку слідуючих задач:

Приклад №1. виконати технологічну схему автомата М6-АРт (використати базовий підручник 1 стор. 212, мал.. 5.12). Вивчити призначення дататору, , формуючого столу, механізму утворення пакетів, пуансона, матриці, механізму підпресовки.

Приклад №2. Виконати на міліметровому папері технологічну схему фасовано-упаковачного автомату для формування тари і фасування в неї пастоподібних молочних продуктів. Вивчити призначення дозуючого устрою, пуансону, вирубного штамну, формованого пресу, відводящого барабану та інших основних частин автомату (базовий підручник 1, мал.5.10., стор. 207).

Задача 3. Накреслити графік роботи обладнання цеху розливу ы фасування в період максимального навантаження. На ньому показують час ефективної роботи машини ( машинний час і час, що витрачається на підготовчі та вирішальні операції, наповнення, спорожнення, розбирання, миття, очищення, збирання, підготовку, тиск та ін. ). Ці види витрат показати на графіку умовними позначками.

Після складання графіку потрібно визначити ступінь використання машин і апаратів.

Для виконання задачі використати методичні вказівки «Розрахункові формули щодо виконання курсового проекту студентів спеціальності 7.091.709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» 2005р.

3. Рекомендована література.

1. С. А. Бредихин «технология и техника переработки молока» , М.: Колос 2001. – 397с.

2. Ю. П. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» – М.: Агропромиздат, 1985 – 270с

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» – М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с

5. . «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

7.Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

Ви прочитали: "Автомат карусельного типу періодичноі діі м6-ор2б будова технічна характеристика основні технологічні операціі автомат м6-аім будо"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору