mi band mi band

Внтп – апк -260третя частина – №7

25.6 Технологічні процеси на підприємстві повинні проводитися у відповідності з вимогами чинних ГОСТ 12.3.002 – 75*, ГОСТ 12.2.061 – 81, ВНТП 532/739 – 85, Санитарных правил для предприятий мясной промышленности № 3238 – 85, Санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання № 1042 – 73 та іншої технологічної документації, затвердженої у встановленому порядку.

25.7 На кожному підприємстві повинен бути визначений перелік шкідливих речовин. що можуть виділятися в приміщення під час проведення технологічних

mi band mi band
процесів і в аварійних ситуаціях, а також обов’язковий перелік приладів і методик аналізів для визначення концентрації цих речовин безпосередньо у виробничих приміщеннях і лабораторіях.

У приміщеннях з можливим виділенням у робочу зону шкідливих і небезпечних (вибухопожеженебезпечних) парів, газів і пилу повинен бути організований систематичний контроль за їх концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою газоаналізаторів та інших контрольно – вимірювальних приладів

25.8 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати значень, передбачених ГОСТ 12.1.005 – 88 та іншими чинними нормативними документами.

25.9 Застосування та зберігання нітриту натрію при виготовленні ковбасних виробів, натуральних м’ясних продуктів і м’ясних консервів для придання цим продуктам властивого їм рожево – червоного забарвлення виконувати у відповідністю з додатком 2 ДНАОП 1.8.20 – 1.06 – 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів.

25.10 Для захисту людей, худоби і птиці від ураження електрострумом, необхідно

Передбачати захисне заземлення або занулення електроустановок у відповідності з вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

25.11 Підприємство повинно бути забезпечене санітарно – побутовими

Приміщеннями у відповідності з вимогами чинного СНиП 2.09.04 – 87.

25.12 Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спецодягом та

Спецвзуттям у відповідності з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м’ясної та молочної промисловості ДНАОП 0.00 – 3.03 – 98 із змінами від 03.07.2002 року, наказ № 305 Мінпраці України, та ДНАОП 0.05 – 3.03 – 99 Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв).

25.13Побутові приміщення необхідно щодня після закінчення роботи ретельно прибирати: очищати від пилу стіни, підлогу та інвентар, промивати мильно-лужним розчином і гарячою водою; шафи в гардеробних очищати вологим способом і не рідше 1 раз на тиждень, піддавати дезінфекції шляхом зрошення або протирання тканиною, змоченої дезінфікуючим засобом.

25.14 Санітарні, вузли й устаткування кімнати гігієни жінок при необхідності, але не рідше 1 разу в зміну, ретельно очищають, промивають водою, після чого дезінфікують.

25.15 Джерела шкідливих виділень повинні бути максимально герметизовані та мати місцеву витяжну вентиляцію для видалення шкідливих речовин з приміщень.

25.16 Для приміщень, які не вимагають спеціальних метеорологічних умов, волого – температурний режим та швидкість руху повітря повинні визначатися у відповідності з санітарними вимогами мікро­клімату до виробничих приміщень.

25.17 При розрахунку рівнів і проек­туванні захисту від шуму для забезпечення допустимих рівнів звукового тиску необхідно керуватися чинними Державними санітарними нормами “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037 – 99”.

25.18 Ветеринарно – санітарну обробку та дезінфекцію приміщень проводити згідно з

Вимогами “Санитарных правил для предприятий мясной промышленности”. Ветеринарно – санітарні та гігієнічні вимоги щодо утримання й експлуатації підприємств (цехів), технологічного обладнання з виробництва м’ясних продуктів, регламентовані “Ветеринарно – санітарними правилами з виробництва” та іншими нормативно – правовими актами в галузі ветеринарної медицини м’ясної промисловостї. При ветеринарно – санітарних обробках приміщень підприємств використовувати дезінфекційні та миючі засоби, що зареєстровані в Україні, у відповідності з настановами щодо їх застосування,

Після проведення підготовки та дезінфекції приміщень, необхідно дотримуватися

Міжциклових профілактичних перерв, які регламентовані вищезазначеними правилами.

25.19 Територія підприємства повинна утримуватися в чистоті. Прибирання її виконують щодня. В теплу пору року перед прибиранням, при необхідності, територію й зелені насадження поливають водою, У зимовий час проїзну частину території й пішохідних доріжок систематично очищають від снігу й льоду.

25.20 Для збору сміття використають металеві бачки із кришками або металеві контейнери, які встановлюють на асфальтовані площадки, які в 3 рази перевищують площу основи бачків. Такі площадки повинні розташовуватися не ближче 25 м від виробничих і допоміжних приміщень,

25.21 Видалення відходів і сміття з бачків і контейнерів повинно виконуватися при їх нагромадженні не більше ніж на 2/3 ємності, але не рідше одного разу в день. Після звільнення сміття бачки миють і дезінфікують.

25.22 Сміттєприймальники, вигрібні ями, дворові вбиральні дезінфікують 10 % розчином хлорного вапна або вапняним молоком.

26 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

26.1 Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 554 “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” вказано, що підприємства з виробництва харчових продуктів (м’ясокомбінати, молокозаводи) становлять підвищену екологічну небезпеку і здійснення державної експертизи для цих підприємств є обов’язковим.

26.2 На підприємствах крім основної продукції – м’яса та м’ясопродуктів, утворюються значні обсяги відходів – гній, водовідведення від системи водопостачання та господарсько – фекальні стоки, шкідливі гази, які можуть містити значну кількість біогенних елементів, патогенної мікрофлори, личинок і яєць гельмінтів, що можуть негативно впливати на навколишнє природне середовище..

26.3 Проектування, будівництво і реконструкцію підприємств , які

Впливають на стан атмосферного повітря, водні і земельні ресурси, рослинний і тваринний світ здійснювати з обов’язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних ветеринарних і санітарних вимог і правил, вимог чинних:

– Закону України про охорону навколишнього природного середовища;

– Закону України про охорону атмосферного повітря;

– Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного

Благополуччя населення;

– Закону України про відходи;

– Водного кодексу України;

– Державних санітарних правил з охорони атмосферного повітря населених

Місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) ДСП 201 – 97;

– Санитарных норм допустимых концентраций химических веществ в почве

СанПиН 42 – 128 – 4433 – 87;

– Санітарних правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами;

– Санитарных правил для предприятий мясной промышленности № 3238 – 85;

– Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы

Химическими веществами;

– нормативних документів земельного, лісового законодавства та законодавства про

Охорону і використання рослинного і тваринного світу. При цьому передбачати технології, які можуть забезпечити охорону атмосферного повітря і води від забруднення і засмічення, попереджати їх шкідливу дію, охорону земель, а також сприятимуть збереженню природних умов і ландшафтів

Підприємства незалежно від часу введення їх у дію, повинні бути обладнані спорудами,

Устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих чинників на навколишнє природне середовище.

Забороняється введення в дію нових і реконструйованих підприємств, на яких не забезпечено у повному обсязі додержання всіх екологічних вимог, не забезпечених очисними спорудами необхідної потужності.

26.4 Рівень забруднення атмосферного повітря на території підприємств та зони, що

До них прилягає, а також визначення межі розповсюдження забруднення атмосферного повітря, що очікується, повинні визначатися розрахунком, який виконується в розділі проекту “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд” у відповідності з ДБН А.2.2 – 1-2003. Критерієм оцінки впливу викидів підприємств на атмосферне повітря є порівняння фактичних концентрацій в атмосфері (з урахуванням фонових концентрацій) з гранично допустимими концентраціями (ГДК максимальна разова та середньодобова) в атмосферному повітрі.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Ви прочитали: "Внтп – апк -260третя частина – №7"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору