mi band

Внтп — апк -260третя частина — №4

Примітка 3. На холодильнику при м’ясокомбінаті заморожування ендокринно — ферментної сировини допускається в камерах заморожування м’ясопродуктів; зберігання ендокринно — ферментної сировини слід передбачати в окремих камерах.

Примітка 4.Для підприємств малої потужності система охолодження в камерах холодильної обробки допускається: охолодження — батарейна, заморожування — змішана /повітряна та батарейна/.

Примітка 5. * При надходженні м’яса в ємностях в кількості до 150 кг. — початкова температура 12 °С.

Примітка 6. ** При надходженні м’яса в ємностях в кількості більше 150 кг. — початкова температура 8 °С.

Примітка 7 *** В комбінованих термокамерах, агрегатах і лініях відповідно за технологічними інструкціями на ці агрегати.

50.1 Розрахункові дані для термічної обробки м’яса та м’ясопродуктів в тунелях та швидкоморозильних апаратах слід приймати за таблицею 66.

Таблиця 66

Найменування процесу

Найменування обладнання

Тип, марка

Холодильний агент, темпера-тура кипіння, °С

Вихідні технологічні дані

Розрахункова температура повітря, °С

Температура, °С

Тривалість заморожу — вання, год.

Початкова

Кінцева

1

2

3

4

5

6

7

8

1Охолодження шерстних і м’ясокостних субпродуктів

2 Заморожування шерстних і м’ясокостних субпродуктів:

— після технологічної обробки

— після охолодження

3 Заморожування жилкованого м’яса, шпику, м’якушевих і слизових субпродуктів в блоках:

3.1 Без пакування (товщина блоків 75 мм):

— після технологічної обробки

— охолоджених

3.2 В упаковці:

— після технологічної обробки

— охолоджених

4 Заморожування жилкованого м’яса, шпику, м’якушевих і слизових субпродуктів в блоках після технологічної обробки

5 Заморожування охолодженого жилкованого м’яса, шпику, м’якушевих і слизових субпродуктів в блоках

6 Заморожування у відкритих дерев’яних ящиках без індивідуального пакування

6.1Курчата — бройлери:

— охололі

— охолоджені

6.2 кури, качки:

— охололі

— охолоджені

7 Заморожування в закритих дерев’яних ящиках без індивідуального пакування

7.1 Курчата — бройлери:

— охололі

— охолоджені

7.2 Кури, качки:

— охололі

— охолоджені

8 Заморожування у відкритих

Дерев’яних ящиках в індивідуальній упаковці

8.1Курчата — бройлери:

— охололі

— охолоджені

8.2 Кури, качки

— охололі

— охолоджені

9 Заморожування пельменів

10 Заморожування ендокринно-ферментної сировини

11 Заморожування риби, м’яса в

Блочних формах або в спеціальній тарі

12 Заморожування пельменів

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Роторний

Агрегат

Те саме

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Тунель

Швидкоморозильний аппарат

Швидкоморозильний аппарат кріогенний

Аппарат плит — ковий морозильний

Швидкоморозильний аппарат

Типу Я10-ФТМ

Те саме

-» —

-«-

-«-

-«-

-«-

РЗ — ФУЗ

Те саме

Я10-ФТМ

Те саме

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

А10-ОАС

Я10-ФАС-1

АМП -3

СМА -500

Аміак від -10 до -13

Аміак -40

Те саме

-«-

-«-

-«-

-«-

Аміак — 40

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

Рідкий азот

Аміак, хладон -22 від -37 до -40

Аміак -40

32

32

4

32

4

32

4

12

4

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4

8

12

15

4

-8

-8

-8

-8

-8

— 8

— 12

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-18

— 30

-18 -(-23)

4

10

8

13

10

15

11

6,5

3

11

8

14

10

15

12

19

15

10

7

13

9

0,5 — 0,25

0,5

3,88

0,133

-1

-30

-30

-30

— 30

— 30

— 30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

— 30

— 30

— 30

— 30

-35 — (-30)

— 33

24 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

24.1 При проектуванні нового будівництва, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту під­приємств по забою худоби, птиці, кролів та переробки продуктів забою, їх окремих будівель слід виконувати вимоги чинних ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в України» та протипожежних вимог інших відповідних нормативних документів.

24.2 Приміщення, де перебувають в обігу вибухопожеженебезпечні речовини і матеріали, повинні бути оснащені автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначає вибухопожеженебезпечність процесу сигналізацією граничних значень і системою блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.

24.3 Будівлі, приміщення та споруди підприємств повинні обладнуватися автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації, а також системами оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-7-2002, НАПБ Б.06.004 — 97, іншими нормативними документами з цього питання, в тому числі відомчими (галузевими) переліками, погодженими з центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури та центральним органом державного пожежного нагляду.

24.4.Категорії будівель і приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки

Визначаються на стадії проектування у відповідності з НАПБ Б. 07.005-86 (ОНТП 24-86), класи вибухонебезпечних і пожеженебезпечних зон за ПУЕ — у відповідності з вимогами чинних «Правил устройства электроустановок», ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, розділи 4 та 5» та даними нормами для найнесприятливішого у відношенні пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, що знаходяться в апаратах і приміщеннях, їх кількості та пожеженебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

24.5 Проектом повинні передбачатися заходи, які забезпечують вибухопожежну і пожежну безпеку технологічних процесів, приміщень, будівель і споруд згідно з вимогами нормативних документів та даних норм.

24.6 При визначенні пожеженебезпечних властивостей речовин і матеріалів допускається використання довідкових даних, що опубліковані головними науково — дослідними організаціями в області пожежної безпеки або видані Державною службою стандартних довідкових даних.

Визначення показників пожежної небезпеки для сумішей речовин і матеріалів виконувати за найнебезпечнішим компонентом.

24.7 За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення поділяють на категорії:

— вибухопожеженебезпечні — А і Б;

— пожеженебезпечні — В;

— пожежебезпечні — Г і Д.

24.8 Визначення категорій приміщень слід виконувати шляхом послідовної перевірки

Належності приміщення до категорій від вищої (А) до нижчої (Д) згідно з вимогами ОНТП 24 — 86.

24.9 При розташуванні в одному приміщенні кількох дільниць (виробництв) з різними

Категоріями з вибухопожежної та пожежної небезпеки, категорія цього приміщення визначається за положеннями розділу 4 ОНТП 24-86.

24.10 Категорії і групи вибухонебезпечних речовин і сумішей визначають за «Правила-

Ми устройства электроустановок» (ПУЭ) та ДНАОП 0.00 — 1.32 — 01 «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

24.11 При використанні на дільницях вибухонебезпечних газів або рідин, категорія

Вибухопожежної небезпеки в кожному конкретному випадку повинна визначатися розрахунком згідно з чинними нормами (ОНТП 24 — 86 та ін.).

24.12 Запис категорії приміщення і класу вибухонебезпечної та пожеженебезпечної

Зони виконується на технологічному плані дільниці на видному місці в прямокутнику з розмірами 10 х 20 мм у вигляді дробу: в чисельнику записують категорію приміщення, в знаменнику — клас вибухонебезпечної або пожеженебезпечної зони.

Наприклад:

А

2

В

П — ІІа

Пожежебезпечні категорії приміщень на дільницях записуються у вигляді:

Д

Хім. акт.

24.13 При проектуванні підприємств по забою худоби, птиці, кролів та переробці

Продуктів забою в залежності від вибухопожежної небезпеки приміщень і будівель, їх ступеня вогнестійкості, площі та об’єму необхідно застосовувати:

— автоматичні засоби пожежегасіння;

— автоматичну пожежну сигналізацію;

— внутрішній та зовнішній протипожежні водопроводи;

— первинні засоби пожежегасіння.

24.14 Види протипожежних засобів для підприємств необхідно визначати:

— автоматичну пожежну сигналізацію та автоматичні засоби пожежегасіння

— у відповідності з Переліком однотипних за призначення об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації, затвердженим наказом МВС України від 20.11. 1997 р. за № 779 та даними, наведеними в таблиці 67 ;

— внутрішній і зовнішній протипожежні водопроводи — у відповідності з

Чинними в Україні СНиП 2.04.01 — 85 — для внутрішнього протипожежного водопроводу і СНиП 2.04.02 — 84 для витрати води на зовнішнє пожежегасіння будівель;

— види та кількість первинних засобів пожежегасіння — у відповідності з

Рекомендаціями НАПБ А.01.001 — 2004 «Норми належності вогнегасників».

24.15 Категорії приміщень з вибужопожежної та пожежної небезпеки, класи

Вибухонебезпечних і пожеженебезпечних зон, обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (АПС) та автоматичними установками пожежегасіння (АУП) в залежності від площі приміщення наведені в таблиці 67.

Таблиця 67

Найменування приміщення

Категорія приміще-ння

Клас зони

Площа, м2

АПС

АУП

mi band