mi band

Внтп — апк -260третя частина — №12

Консерви м’ясні. Порося тушковане

26.02.2004

26.02.2009

114

ТУ У

15.1-00419880-059-2004

Консерви м’ясні. Порося тушковане

26.02.2004

26.02.2009

1

2

3

4

5

6

115

ТУ У

15.1-00419880-067:2005

Вироби ковбасні варені з м’яса птиці

116

ТУ У

15.1-00419880-071:2005

Ковбаси напівкопчені з

М’яса птиці

09.08.2005

09.08.2010

117

СОУ 15.1-37-113:2004

Ковбаси з парного м’яса

01.01.96

Б/о терміну дії

ДОДАТОК В

Рекомендований

ДАНІ ПРО ПИТОМІ ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА БАЗІ ПЕРЕДЗАБІЙНОГО УТРИМАННЯ ТВАРИН

Дані про питомі викиди забруднюючих речовин на базі передзабійного утримання тварин прийняті за «Збірником показників емісії (питомих викидів)забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» , таблиця ХІІ-12, том 3, Донецьк, 2004, погоджені Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, лист від 08.11.2004 року № 10990/20/1-10.

Усереднені за рік величини питомих виділень забруднюючих речовин безпосередньо від тварин на базі передзабійного утримання тварин, (х 10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц. ж.м.), крім мікроорганізмів) за даними Настанови CORINAIR наведені в таблиці В.1

Таблиця В.1

Найменування забруднюючих речовин

Джерела виділень забруднюючих речовин в атмосферу

Тварини, які знаходяться на базі передзабійного утримання

Врх

Дрх (вівці)

Свині

Кури

Мікроорганізми, (кліток/с на 1 ц. ж.м.)

135

140

160

175

Аміак

27

22

13,5

16

Сірководень

2,2

1,8

2,7

4,4

Фенол

0,2

0,2

0,3

0,4

Альдегід пропіоновий

1,5

1,3

1,8

2,2

Кислота капронова

1,8

3,1

1,0

2,5

Метилмеркаптан

0,2

0,15

0,1

0,4

Диметилсульфід

0,6

1,4

2,0

3,8

Диметиламін

13,2

8,6

8,0

8,8

Пил хутровий (шерстяний, пуховий)

50

150

60

180

Примітка 1. Розрахунок забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо від тварин виконується за період переварювання їжі, так як тварин на базах не кормлять.

Примітка 2. Величини питомих виділень забруднюючих речовин в атмосферу від екскрементів тварин за першу добу в середньому в два рази перевищують величини питомих виділень, вказаних в таблиці, та зменшуються за кожну наступну добу. Їх зміна залежить від багатьох факторів і визначається в кожному конкретному випадку інструментальними методами.

mi band