mi band mi band

Визначення інгібуючих речовин в молоці

Лабораторн – 11

Визначення інгібуючих речовин в молоці

Мета заняття. Вивчити методику (мікробіологічну) визначення інгібіторів у молоці.

Завдання: 1.Встановити як антибіотики, дезінфікуючі речовини та інші фактори, що є в молоці впливають на хід реакції на інгібітори.

Обладнання та матеріали. Проби сирого молока, пробірки скляні (висота 150 і діаметр 16мм), штатив для пробірок, колби мірні на 200см3; піпетки, редуктазник або водяна баня, що забезпечують регулювання

mi band mi band
температури від 30 до 50ºС термометри, мірні циліндри на 100 та 200 мл, тест-культура колекційна (штам В – 2095 або штам К, Streptoccocus thermophilus), вода дистильована антибіотики (пеніцилін (бензилпеніциліну калієва або натрієва сіль)), сода.

Для визначення інгібуючих речовин в сирому молоці з резазурином: основний розчин резазурину, препарат сухий для контролю визначення інгібуючих речовин у молоці (СКІР).

Для визначення інгібуючих речовин в сирому молоці з метиленовим блакитним: пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей та приготовлену з нього суміші для визначення інгібуючих речовин в молоці з метиленовим блакитним.

Приготування всіх необхідних робочих розчнів та тест-культур наведено в додатку Г.

  Довідковий матеріал. Антибіотики потрапляють у молоко, в основному при лікуванні маститу (запалення молочної залози) у корів. Перш за все це є небезпечним для здоров’я  людей, і в першу чергу для дітей. Так постійне вживання молока, що містить антибіотики, може викликати нечутливість до них людського організму, до лікувального препарату та призвести до утворення в організмі людини стійких до антибіотиків патогенних бактерій та викликати зміни в складі кишкової мікрофлори.

Дезінфікуючі речовини в молоко потрапляють у молоко із продезінфікованого та погано ополіснутого після дезінфекції молочного обладнання. 

В технологічному плані антибіотики та дезінфікуючі речовини в молоці  є небажаними, і тому що вони впливають на молочне бродіння, і тим самим погіршують якість молока, як сировини для виробництва молочних та кисломолочних продуктів.

Визначення інгібуючих речовин  в сирому молоці проводять двома методами: з індикаторами резазурином і метиленовим блакитним ( згідно ГОСТ 23454-79).

Стандарт поширюється на молоко і включає методи визначення інгібуючих речовин, до яких відносять антибіотики, формалін, пероксид водню та інші мийні, дезінфікуючі та консервуючі речовини.

Для проведення аналізу відбирають 50см3 молока середньої проби, яку можна зберігати у холодильнику за температури 6–8°С не більше доби.

Метод визначення інгібуючих речовин з індикатором резазурином.

Сутність методу. Метод базується на відновленні резазурину при розвитку  в  молоці  чутливих  до  інгібуючих речовин  мікроорганізмів роду  St. thermophilus (термофільний стрептокок). Чутливість методу дозволяє визначити в молоці наявність антибіотиків та залишків дезінфікуючих речовин.

Визначення інгібуючих речовин в молоці

Рис. St. Thermophilus (термофільний стрептокок)

Проведення аналізу. У чисті пробірки наливають по 10см3 молока і закривають стерильними гумовими пробками. Решту проби зберігають до кінця аналізу у холодильнику за температури 6–8ºС. Одночасно проводять контрольний аналіз. Для цього у пробірку наливають 10см3 відновленого препарату (СКІР), одержаного розчиненням сухого препарату у флаконі з 10см3 дистильованої води за температури 50ºС.

Пробірки з дослідним молоком і контрольною пробою нагрівають на водяній бані до 85–90ºС. Потім охолоджують до
43–45ºС і стерильною піпеткою у пробірки вносять 0,3см3 робочої тест-культури. Вміст пробірки перемішують триразовим перевертанням і витримують протягом 2 год у редуктазнику або на водяній бані за температури 42–43ºС.

У пробірки з молоком і контрольною пробою вносять по 1см3 0,05%-ного розчину резазурину за температури 18–20ºС. Вміст пробірок перемішують дворазовим перевертанням. Пробірки витримують у редуктазнику або на водяній бані протягом 15хв за температури 42–43ºС.

Обробка результатів. За відсутності інгібуючих речовин досліджуване молоко буде рожевим або білим. За наявності інгібуючих речовин молоко буде мати синьо-стальне, синьо-фіолетове або фіолетове забарвлення.

Метод дає змогу виявити в молоці вміст пеніциліну більше 0,01МО/см3; стрептоміцину від 30 до 50мкг/см3; тетрацикліну, окситетрацикліну – 1МЕ/см3; олеандоміцину – 10МЕ/см3; масову частку пероксиду водню – 0,01%; масову частку формаліну – 0,003%..

 Метод визначення інгібуючих речовин з метиленовим блакитним

Сутність методу.

Проведення аналізу. У чисті пробірки наливають 10 см3 досліджуваного молока і закривають (нещільно) гумовими пробками. Пробірки з досліджуваним молоком нагрівають на водяній бані до 87±2ºС з витримуванням до 10 хв і охолоджують до 43±2ºС. Після цього у пробірки стерильною піпеткою вносять по 2 см3 приготовленої суміші для визначення інгібуючих речовин в молоці з метиленовим блакитним, перемішують триразовим перевертанням і витримують на водяній бані від 1год 40 хв до 2 год 20 хв за температури 41–42ºС.

Обробка результатів. За відсутності у молоці інгібуючих речовин вміст пробірок буде мати білий колір. Синє кільце, що утворюється в пробірці на поверхні молока висотою 1 см, до уваги не беруть.

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Дослідити проби сирого молока на наявність чи відсутність інгібуючих речовин в них.

Після проведення аналізу результати занести в таблицю.

Таблиця 14

Результати виявлення інгібуючих речовин в пробах сирого молока

№ проби

Колір вмісту пробірок на початку реакції

Колір вмісту пробірок на кінець реакції

Інгібуючі речовини

Відсутні

Наявні

Висновок.

Питання для самоконтролю.

1.Що відносять до інгібуючих факторів у молоці?

2.Як вони впливають на якість молока?

3.В чому сутність методу визначення інгібуючих речовин з індикатором резазурином?

4.Чому антибіотики та інші невластиві для молока хімічні сполуки в молоці називають інгібіторами?

Нормативні посилання.

ДСТУ 3662 – 97  МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ. Вимоги при закупівлі.

ДСТУ ISO 707 – 2002 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Настанови з відбирання проб.

ДСТУ ISO 5538:2004 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками.

ДСТУ ISO 13969:2005 (IDF 183:2003) МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Настанови щодо стандартизованого описування випробування інгібіторів мікроорганізмів.

ГОСТ 13928 – 84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу. (Молоко та вершки, що заготовляють. Правила приймання, методи відбору проб та підготовка їх до контролювання).

ГОСТ 23454 – 79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ.

ГОСТ 26809 – 86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу.

Реферати

Ви прочитали: "Визначення інгібуючих речовин в молоці"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору