mi band

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка — опалення

ЛАБОРАТОРНа РОБОТА № 7 – 8 год.

ТЕМА: Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення консервів та солоних напівфабрикатів.

Обладнання: АДМ – 4, ножиці гільйотинні, лінія для виробництва консервних банок, інжектори, масажери.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику лінії.

3. Вивчити конструкцію ножиць.

4. Вивчити схему роботи ножиць.

5. Вивчити підготовку ножиць до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших ножиць.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку лінії, вказати її призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему роботи лінії.

З Описати безпечну експлуатацію лінії.

4. Записати марку ножиць, вказати їх призначення та технічну характеристику.

5. Зобразити схему роботи ножиць.

6. Описати безпечну експлуатацію ножиць.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення лінії?

2. Яка будова ножиць?

3. Як проходить утворення банки?

4. Які Ви знаєте ножиці?

5. Чому ножиці називаються гільйотинними?

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудованив предприятий мясной промышленности. — М: “Пищевая промышленность”.

2. Фалеев Г. А.Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность,

3. Рогов Й А Общая технология получения й переработки мяса.-М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В мТдр. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышіенносги. — М. Пищевая промышленность, 1985

.

Злектропогрузчик

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

І І

ІистоВой алюминш

На склад тщзьі

. н

О

•*

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення*_____________________________________________________________________ ‘•

Гті.

Рис. Напівавтоматична лінія для виробництва штампованих банок і алюмінію.

mi band