mi band

Вивчення обладнання для формування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 — 4год.

ТЕМА: Вивчення обладнання для перемішування.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для перемішування.

ОБЛАДНАННЯ: фаршмішалки.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику фаршмішалки.

3. Вивчити конструкцію фаршмішалки.

4. Вивчити схему роботи фаршмішалки.

5. Вивчити підготовку фаршмішалки до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією різних фаршмішалок.

3. Звіт по роботі.

1. Записати марку обладнання, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зробити розрахунок фаршмішалок.

3. Коротко описати принцип роботи фаршмішалки

4. Описати безпечну експлуатацію фаршмішалки.

4. Питання для закріплення та самоконтролю.

Який процес називається змішуванням? Способи змішування. Яке змішування використовується у м’ясній промисловості найчастіше? В яких апаратах проходить процес змішування? Які по конструкції бувають фаршмішалки? Як працюють стаціонарні й нестаціонарні фаршмішалки? Розповісти про фаршмішалки з гвинтовими лопастями.

5. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

mi band