mi band

Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 — 10 год.

ТЕМА: Технологічні розрахунки обладнання для формування.

1. МЕТА: Навчитись розраховувати обладнання для формування.

ОБЛАДНАННЯ: шприц, котлетні та пельменні автомати, поточні лінії для формування м’ясопродуктів.

2. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ.

Розрахунок пРодуктивності шприців.

1. Продуктивність (кг/год.) двошнекових шприців Q, можна визначити за формулою:

Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап, де

D – зовнішній діаметр робочої частини шнека, м;

D – внутрішній діаметр робочої частини шнека, м;

S – крок шнеку, м;

K – коефіцієнт збільшення ширини впадини шнеку (к = 1,075);

N – частота обертання шнеку, с-1;

R — густина фаршу, кг/м3;

L — коефіцієнт подачі фаршу в шприц (l = 0,5 – 0,65)

A — кут підйому гвинтової лінії шнеку, град.

2. Продуктивність поршневих шприців Q, кг/год.

Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап, де

G – маса завантаженого фаршу, кг;

T – повна довжина циклу, с;

V – геометрична ємність циліндра, м3;

J — коефіцієнт заповнення об’єму циліндра шприца фаршем (j = 0,7 – 0,9);

D – діаметр циліндра, м;

H – висота циліндра, м;

T1 – тривалість відкриття кришки циліндра, с;

T2 – тривалість опускання поршня, с;

T3 – тривалість закривання кришки циліндра, с;

T4 – тривалість шприцювання, с.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення вакуумного шприца?

2. Яка будова вакуумного шприца?

3. Яке призначення вакуумної головки?

4. Яким приладом створюється вакуум?

5. Які ви знаєте шприци?

6.Який процес називається шприцюванням?

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

mi band