mi band mi band

Вимоги нормативно-технічноі документаціі до масла – №4

10 МР № 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.2004 р., № 329

11 Методика виконання вимірювань масової частки немолочних жирів у маслі з комбінованою жировою фазою (свідоцтво про метрологічну атестацію № 081/12-0086-03 від 05.05.2003 р.)

12 МУ № 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению афла-токсинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні

mi band mi band
вказівки з виявляння, ідентифікування та визначання афлатоксинів у продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 20.03.86 р.

13 МУ № 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки з визначання залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 29.06.84 р.

Контрольні питання

· Як проводиться відбирання проб та підготовка їх до аналізу?

· Як проводиться визначення титрованої кислотності?

· Як проводиться визначення масової частки вологи?

Ви прочитали: "Вимоги нормативно-технічноі документаціі до масла – №4"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору