mi band

Виконаний реферат та коментар до його виконання — №4

Таким чином, доходимо висновку, що відповідно до сучасних стандартів та процедур, прийнятих у розвинених демократичних країнах необхідно на державному рівні здійснити такі кроки:

• визначити поняття та сферу компетенції соціальної політики та уповноважений орган державної влади, який буде її проводити та координувати;

• встановити пріоритетне місце соціальної політики серед інших напрямків державної політики;

• визначити порядок формування соціальної та економічної політики держави.

Коментар до виконаного реферату

Формальні вимоги до реферату, незалежно від його теми, такі:

— наявність плану, вступної та основної частин, висновків, списку літератури;

— обсяг реферату складає – 10 – 15 сторінок тексту.

— на титульному аркуші вказується назва навчального закладу, тема реферату, прізвище студента, факультет, курс, група, дані про наукового керівника.

Наведений приклад не відповідає існуючим вимогам щодо оформлення реферату. Так, та титульній сторінці відсутні відомості про наукового керівника. В рефераті відсутньою є і література.

mi band