Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при прийманні худоби на скотобазі в карантинному відділенні санбойні

ЛекцІЯ 2

Тема: Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при прийманні худоби, на скотобазі, в карантинному відділенні, санбойні.

План

1. Ветеринарно-санітарний контроль при прийманні худоби.

2. Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при утриманні худоби на скотобазі, карантинному відділенні, санбойні.

3. Основні контролюючі параметри при утриманні скота на скотобазах, карантинному відділенні, санбойні.

1. Ветеринарно-санітарний контроль

при прийманні худоби.

На переробку надходять велика рогата худоба і свині різних порід, які відрізняються за вгодованістю, віком, живої ваги, які пройшли передзабійну витримку в господарствах або м’ясокомбінатах.

Основні показники технохімічної цінності худоби– м’ясна продуктивність і якість продукції, яку отримують після переробки.

До показників м’ясної продуктивності відносяться:

– жива маса;

– маса туші;

– маса жиросировини і оброблених субпродуктів;

– співвідношення в тушах маси окремих відрубів.

Вся худоба, що надходить на м’ясокомбінат незалежно від способів доставки до приймання і розміщення на скотобазі, піддають ветеринарному огляду для встановлення його стану здоров’я і вирішення питання і подальше вирішення питання про подальше направлення худоби на скотобазу, в цех передзабійної витримки, в карантинне відділення або на санзабій.

Ветеринарний огляд здійснюють поза територією м’ясокомбінату безпосередньо на машинах або залізничних вагонах.

При прийманні худоби ветеринарний лікар перевіряє:

– правильність заповнення ветеринарних свідоцтв (дійсних протягом 3 діб);

– гуртової відомості (вказується вид худоби, кількість голів, вгодованість, маса);

– шляхового журналу, актів та інших супровідних документів;

– проводять поголовний огляд худоби;

– виявляють причини недостачі, падежу;

– перевіряють порядок вивантаження і розміщення тварин.

У випадках доставки худоби без ветеринарного свідоцтва або невідповідності наявності тварин даним, вказаним в ветеринарному свідоцтві чи гуртової відомості. При підозрі тварин на захворювання, при падежі худоби під час доставки або під час приймання, відсутності свідоцтва про щеплення чи неправильності оформлення всю партію тварин за вказівкою ветеринарного лікаря ставлять на карантинна термін до встановлення діагнозу захворювання або уточнення причин невідповідності партії худоби даним, вказаним в ветеринарному свідоцтві, але не більше ніж на 3 доби. Всю партію худоби направляють на карантин також, якщо в гуртовій відомості або ветеринарному свідоцтві немає печатки чи інші невідповідності.

Після перевірки документів і огляду худоби ветеринарний лікар ставить візу на гуртовій відомості про допуск тварин на територію скотобази і дає направлення майстру скотобазу про приймання худоби. В направленні вказують вид худоби, кількість голів, господарство, куди направляється: на скотобазу, цех передзабійної витримки, на карантин.

Вагони, автомашини та інвентар, що використовують для перевезення худоби, після вивантаження тварин підлягає очищенню від гною, промиванню і дезінфекції.

2. Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при утриманні худоби на скотобазі, карантинному відділенні, санбойні.

На скотобазах проводять ветеринарний огляд і повторний вимір температури. Вимірювання температури у великої рогатої худоби проводять поголовно, у дрібної рогатої худоби і свиней – вибірково. Після огляду худоби приймальник сортує велику рогату худобу за віком, свиней – по методу наступної обробки.

На кожну партію худоби, яка розміщена на скотобазі, заповнюють документ, в якому вказують постачальника, кількість голів худоби і назначений час переробки; при оформленні документу на партію свиней записують спосіб переробки.

При сортуванні із партії худоби відокремлюють дорослих не кастрованих самців ВРХ і свиней і розташовують в індивідуальних загонах. В окремі групи виділяють беконних свиней, підсвинків і поросят.

При сортуванні худоби визначають стан кожного покрову тварин. Про наявність на шкурах прижиттєвих вад і навалів роблять відповідну помітку в приймальних документах і гуртовій відомості, роблять помітку про фактичну кількість прийнятих тварин, часу початку і кінці приймання. На кожну прийняту партію худоби складаю обліг даних.

Здорових тварин, доставлених із близьких районів відразу направляють в цех передзабійного утримання.

Тварин з ознаками втоми після тривалого транспортування за вказівкою ветеринарного лікаря розміщують зі збереженням приналежності худоби господарствам-постачальникам в хлівах і загонах скотобази на відпочинок тривалістю не менше 48 годин при нормальній годівлі і поїнні.

Площа загонів на одну тварину, в тому числі з ознаками втоми повинна бути не менше:

– для ВРХ 2-2,5 м2;

– овець – 0,7-0,8 м2;

– свиней – 1-1,4 м2.

Скотобази обладнані годівничками і поїлками, передбачене вільне випоювання водою не рідше 2-3 разів на добу.

Тварин годують 2 рази на добу. Підлога в загонах може бути цегляною, асфальтовою, цементною або бетонною. Для видалення сечі і рідини підлога повинна мати нахил від годівниці до водостічних корит у напрямку до стічного жолобу і настилу.

Крім перевірки стану тварин на скотобазах проводять:

– контроль за правильністю розміщення і утримання тварин;

– своєчасне прибирання і дезінфекція приміщення;

– черговість надходження скота на забій.

3. Основні контролюючі параметри при утриманні скота на скотобазах, карантинному відділенні, санбойні.

Для забезпечення ритмічності роботи ліній переробки худобу зі скотобази направляють в передзабійні загони, в яких ратиці ВРХ промивають водою, свиней миють протягом 10 хв теплою водою 20-25°С за допомогою дезінфікуючих пристроїв і шлангів. Дрібну рогату худобу поміщають у передзабійні загони на 1…2 години до забою, потім по 25-50 голів переганяють в забійний загін, після чого їх підвішують на шлях знекровлення. Здорових тварин, які надходять на підприємство із близько розташованих господарств відразу направляють в передзабійні загони.

Тривалість передзабійної витримки з метою випорожнення шлунково-кишкового тракту від вмісту:

– для ВРХ і ДРХ – 24 години;

– свиней – 12 годин;

– телят – 6.

Під час передзабійної витримки тварин не годують, але забезпечують водою або вільне напування, яке закінчують за 3-4 години до направлення на переробку.

У випадку не можливості надання в цей період вільного напування велику і дрібну рогату худобу напоюють 3 рази, а свиней 2 рази.

В цеху передзабійного утримання в день забою тварини підлягають ветеринарному огляду і термометрії. Велику рогату худобу термометрують кожну голову, а дрібну рогату худобу, свиней та інших тварин – вибірково на розсуд ветеринарного лікаря.

Ветеринарний лікар надає перепустку для худоби, яка підготовлена до забою за встановленою формою. Крім того, перевіряють правильність розміщення тварин, своєчасність прибирання і дезінфекцію приміщень, терміни передзабійної витримки і правильність поїння тварин, підготовленість партії до переробки.

При цьому повинно бути забезпечена можливість визначення приналежності худоби господарством-постачальником.

Кількість худоби направленої для переробки, визначають з урахуванням створення необхідного запасу його в накопичювальних загонах в цеху забою худоби і розрублення туш на двох годинну роботу.

При передаванні на забій приймання худоби здійснюють:

– за живою масою (за відніманням встановлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту);

– за кількістю;

– за якістю.

Контрольні питання

1. За якими показниками приймають худобу на м’ясокомбінат?

2. За якими показниками оцінюють м’ясну продуктивність?

3. Яка послідовність приймання худоби при надходженні на м’ясокомбінат?

4. Де проводять ветеринарний огляд худоби при її надходженні на м’ясокомбінат?

5. Перелічить точки контролю худоби при його утриманні на скотобазі.

6. Які основні операції проводять і як їх контролюють при передаванні худоби на забій?

Література

1. Матросова С. И. Технохимический контроль в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. – М. Пищевая промышленность, 1977. – 184 с.

2. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская Н. А.. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – 176 с.

3. Производственно-технический контроль и методы оценки качества мяса и птицепродуктов. Справочник.//Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н., и другие. – М.: Пищевая промышленность, 1974.- 248 с.

Термінологічний словник

Основні показники технохімічної цінності худоби– м’ясна продуктивність і якість продукції, яку отримують після переробки.

Ви прочитали: "Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при прийманні худоби на скотобазі в карантинному відділенні санбойні"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору