mi band

Вектори, діі над векторами

5. Вектори, дії над векторами. Скалярний добуток двох векторів.

Теоретичні питання:

1. Означення вектора, орта.

2. Розклад вектора за базисом Вектори, діі над векторами

3. Обчислення довжини вектора.

4. Означення скалярного добутку двох векторів та його обчислення за координатами.

5. Застосування скалярного добутку у фізиці та геометрії.

Приклади.

При якому значенні a вектори Вектори, діі над векторами перпендикулярні:

  1)  Вектори, діі над векторами

  2) Вектори, діі над векторами

D АВС заданий координатами вершин А ( 2; -8; -2), В ( 7; -7; -2), С ( 5; -3; 2). Знайти : 1) довжини сторін D АВС; 2) внутрішні кути D АВС в градусах; 3) площу D АВС.

mi band