Термінологічний словник

Термінологічний словник

 Бактерицидна фаза молока – період, упродовж якого бактерії, що потрапили в молоко, не розмножуються.

 Білок – комплекс фракцій казеїну або (та) сироваткових білків молока

ВИм’я – молочна залоза самок молочної худоби.

Вуглеводи-моносахариди, їхні похідні, олігосахариди

Доїння – процес, який забезпечує отримання коров’ячого молока належної якості при збереженні здоров’я тварини.

Гомогенізація молока

– процес тонкого подрібнення жирових кульок до розмірів з діаметром, який не перевищує наперед задану величину для забезпечення необхідної стабільності жирової фази в молоці.

Жир – комплекс ліпідів, вільних жирних кислот І розчинних в гліцерид ній фазі супутніх речовин

Знежирене молоко-Частина молока, яку одержують після відокремлення вершків

Інгібітори – хімічні речовини, що затримують розвиток мікроорганізмів, у тому числі й молочнокислих культур, які використовують у молочній промисловості під час виготовлення молочних продуктів. До них належать антибіотики, інші хіміотерапевтичні препарати (сульфаніламіди, нітрофурани) мийно – дезинфікуючі та консервувальні засоби (хлорні та йодні препарати, формалін, гідрогену пероксид, сода, аміак, тощо).

Консервування проб молока – процес застосування холоду чи хімічних речовин у випадку неможливості проведення аналізу проб молока відразу ж після їх відбору.

Лактаційний період – виділення молока протягом часу від отелення до запуску тварин тривалістю близько 305 днів.

Лактоза– дисахарид. який складається із глюкози та галактози

Масаж вим’я – комплекс механічних подразнень, направлених на підсилення діяльності молочної залози і прискорення процесу молоковіддачі.

Механічна (первинна) обробка молока – процес очищення (фільтрації), сепарування, перекачування, перемішування та гомогенізації молока.

На фермах цей технологічний прийом включає лише дві операції – фільтрацію молока на відцентрових молокоочистниках та охолодження.

МОлозиво (колострум) – секрет вим’я у перші 7 днів після отелення, який за хімічним складом та фізико – хімічними властивостями відрізняється від звичайного молока і є надійним джерелом захисних білків – імуноглобулінів різних класів для новонароджених тварин.

У молозиві, порівняно з молоком, міститься у 3-5 разів більше білків, із яких 60-80% складають сироваткові білки – імуноглобуліни (під час нагрівання зсідаються), у 1,5 рази більше жиру та мінеральних речовин, але менше лактози.

МОлоко – продукт нормальної фізіологічної секреції молочних залоз молочних тварин, одержаний за одне чи кілька доїнь, без додання до нього інших добавок або вилучення певних складників

МОлочні танки – охолоджувачі – ємності для охолодження та зберігання молока.

Незбиране молоко – молоко, хімічний склад та стан компонентів якого не зазнали змін

Охолодження молока – обов’язкова операція технології виробництва молока, направлена на збереження його якості за умов низької температури, за виключенням тієї його частини. яка відразу направляється на сепарування.

Очищення молока – процес звільнення молока від механічних домішок, які потрапили у молоко під час доїння, та інших маніпуляцій відразу ж після видоювання, що сприяє підвищенню його санітарної якості і зниженню бактеріального обсіменіння.

Пастеризація Молока – процес термічної обробки за температури від 63-65°С до температури, близької до точки кипіння із відповідною витримкою для знищення вегетативних форм патогенних мікроорганізмів.

Повторна обробка молока – процес очищення, сепарування, перекачування, перемішування, та гомогенізації молока на переробному підприємстві незалежно від умов отримання і обробки його в господарстві.

Припуск молока – процес виходу молока з альвеол і протоків у молочній цистерні вим‘я завдяки виділенню у кров під час підготовки корів до доїння гормону молоковіддачі – окситоцину.

Сепаратор – механізм для розділення молока на вершки та відвійки (знежирене молоко).

Сепарування молока – процес розділення молока на вершки та знежирене молоко за допомогою сепаратора – вершковідокремлювача.

Сиропридатність Молока – можливість виготовлення з молока сирів. Таке молоко має бути свіжим, з нормальним смаком, кольором, запахом, консистенцією, з необхідною кількістю іонів кальцію, оптимальним співвідношенням жиру й казеїну, оптимальною концентрацією іонів гідрогену (величина рН 5,5-5,7) та без домішок анормального молока.

Формування показників сиро придатності молока визначається санітарно – гігієнічними умовами його отримання на фермах, раціонами годівлі, умовами утримання, станом здоров‘я, породою та віком лактуючих тварин тощо. 

Стерилізація Молока – процес теплової обробки молока за температури понад 100°С з метою знищення не лише вегетативної мікрофлори, а й спорових форм, які за температурних режимів пастеризації не гинуть.

Сире молоко, сирі вершки – молоко (вершки), які не піддавали тепловому оброблянню

Секреція молока – складний процес синтезу молока клітинами молочної залози самок із складників крові, в якому бере участь увесь організм, усі його системи, органи й тканини в тісному взаємозв’язку з умовами зовнішнього середовища.

Основні компоненти молока – жир, казеїн та лактоза – синтезуються внаслідок перетворення хімічних речовин, які надходять із кров’ю. Вибірково із крові в молоко переходять мінеральні речовини і без змін – вітаміни, гормони, ферменти, деякі білки та пігменти.

Стійлова проба – певна кількість молока, яка відбирається у разі значних відхилень в його складі (вміст жиру, густина, кислотність) від звичайних показників та за підозри фальсифікації.

Вона має бути відібрана за аналогічних умов що й досліджувана, сумісно із представниками переробного підприємства та господарства, а у спірних випадках – із спеціалістом державної служби ветеринарної медицини.

Термостійкість молока – придатність молока до високотемпературної обробки, яка зумовлена, в основному, кислотністю молока та його сольовим складом.

Технологічно анормальне молоко – молоко, фізико – хімічні властивості якого відрізняються від нормального через наявність домішок у збірному молоці так званого “раннього молока” (молозива – у перші 7 днів після отелення), ”стародійного” (за 10-15 днів до запуску), “маститного” та молока від корів, хворих гастроентеритами.

Фальсифікація молока – процес денатуралізації молока, завдяки якому молоко змінює свої оптимальні фізико-хімічні властивості.

Фізіологічно нормальне молоко – молоко після молозивного періоду і до періоду одержання стадійного молока, склад та якість якого протягом лактації не бувають постійними.

Реферати

Ви прочитали: "Термінологічний словник"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору