mi band mi band

Теми рефератів

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

1. Предмет та історія науки про політику

2. Політологія у системі сучасних соціально – гуманітарних знань.

3. Політичні ідеї в концепціях Т. Гоббса та Дж. Локка.

4. Тенденції і перспективи розвитку сучасного суспільства.

5 “Повчання” Володимира Мономаха і сучасний стан розвитку політичних відносин в Україні.

6. Гетьман П. Орлик і його Конституція.

7. Політична доктрина Кирило – Мефодіївського товариства.

8. Політичні погляди І. Франка.

9. В’ячеслав Липинський – історик, політик, мислитель.

10. Ідея державності в програмах національних партій України початку ХХ ст.

11. Проблеми формування правової держави в Україні.

12. Декларація прав людини та її реалізація в сучасному світі.

13. Громадянське суспільство в Західній Європі і в Україні: порівняльно – політологічний аналіз.

14. Розвиток правової свідомості та утвердження громадянського суспільства.

15. Витоки і основні характеристики тоталітаризму.

16. Проблеми трансформації політичних режимів в пострадянських країнах.

17. Основні шляхи формування політичної свідомості.

18. Специфіка політичної свідомості в Україні.

19. Політична ідеологія: рівні реалізації, форми проявів та основні функції.

20. Основні політичні ідеології сучасності.

21. Пряма демократія.

22. Представницька демократія.

23. Плюралістична демократія.

24. Портрети політичних лідерів.

25. Особливості формування політичної еліти в Україні.

26. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Сучасна соціал – демократія України та досвід Західної Європи.

27. Тоталітарні секти та їх місце у релігійному просторі.

28. Релігійні організації Сумщини і їх роль в суспільно – політичному житті.

29. Соціальна політика як засіб реалізації прав людини.

30. Питання соціального захисту населення у програмах політичних партій України.

31. Проблеми тіньової економіки, шляхи її подолання.

32. Законодавче забезпечення сучасної аграрної реформи.

33. Національний конфлікт.

34. Система засобів вирішення міжнаціональних конфліктів.

35. Політичний тероризм.

36. Витоки політичного тероризму.

37. Роль і місце України в геополітичних стратегіях

38. Структура геополітичних інтересів України.

39. Тенденції та форми розвитку сучасних міжнародних відносин.

mi band