РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Спеціальність для студентів всіх спеціальностей

Дисципліна політологія

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів: 3

Кафедра дпд та українознавства

Факультет для всіх факультетів

Розподіл навчального навантаження

Кількість годин – 108 год., ЛК – 18, ЛПЗ – 18, СРС – 72

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами основних понять та категорій політичної науки, сприяння

вирішенню актуальних проблем політичної освіти і виховання громадян.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

Дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

2

4/4/4

4/4/4

20/24/24

28/32/32

10-15

1.1.

Тема 1 Політика як суспільно-соціальне явище. Предмет політологічної науки. Становлення української політології. Етапи розвитку світової політичної думки

2/2/2

2/2/2

10/12/12

14/16/16

5-5

1.2

Тема 2. Розвиток політичної думки в Україні

2/2/2

2/2/2

10/12/12

14/16/16

2-5

2.

Модуль 2. Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

4

8/2/2

8/2/4

32/36/36

48/40/42

10-15

2.3

Тема 3 Теорія політичного процесу. Політичні дії та політичні рішення. Сутність і роль демократії в політичному житті суспільства. Політичні конфлікти та шляхи їх подолання. Вибори і виборчі системи. Політична еліта і лідерство. Аграрна політика в Україні. Політична система суспільства. Держава як основний інститут політичної системи.

2/2/2

2/2/2

8/9/9

12//13/13

4-5

2.4

Тема 4 Громадянське суспільство

2/-/-

2/-/2

8/9/9

12/9/11

2-5

2.5.

Тема 5 Політичні режими

2/-/-

2/-/-

8/9/9

12/9/9

4-5

2.6.

Тема 6. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання, рухи.

2/-/-

2/-/-

8/9/9

12/9/9

3.

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

3

6/2/2/-

6/-/-/-

20/34/32/34

32/36/34/34

10-20

3.7

Тема 7 .Політична свідомість та політична культура. Політична психологія та політична поведінка. Політика й релігія. Міжконфесійні процеси в Україні.

2/2/-

2/-/-

7/11/11

11/13/11

2-3

3.8

Тема 8 Етнополітика і міжнаціональні відносини.

2/-/-

2/-/-

7/12/12

11/12/12

2-4

3.9.

Тема 9. Глобальні проблеми сучасності. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства. Політичне прогнозування.

2/-/-

2/-/-

6/11/11

10/11/11

2-3

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

7-10

За підсумкову атестацію

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

9

18/8/6

18/6/8

72/94/94

108/108/108

60-100

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Реферати :

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору