mi band mi band

Теми рефератів

Теми рефератів

1. Роль підприємницької діяльності в розвитку економіки.

2. Приватна власність як економічна основа розвитку підприємництва.

3. Проблеми формування правових передумов розвитку підприємництва в Україні.

4. Виробниче підприємництво – найважливіший вид підприємницької діяльності.

5. Історія розвитку комерційного підприємництва.

6. Фінансово-кредитне підприємництво в Україні.

7. Одноосібне володіння як початкова форма підприємницької діяльності.

8. Основні переваги та недоліки організаційно-правових

mi band mi band
форм підприємницької діяльності.

9. Підприємство як основна ланка економіки.

10. Проблеми та перспективи розвитку приватних підприємств в Україні.

11. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні.

12. Основні форми розвитку господарських товариств в Україні.

13. Переваги та недоліки малого підприємництва.

14. Бізнес-план – запорука успіху.

15. Стратегічне планування у підприємницькій діяльності.

16. Особливості бізнес-планування підприємницької діяльності.

17. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану.

18. Як розпочати власну справу.

19. Сутність та механізм формування статутного фонду фірми.

20. Процедура державної реєстрації та її особливості.

21. Адміністративні перешкоди на шляху державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

22. Функціонування податкової системи України.

23. Особливості стягування загальнодержавних податків і зборів.

24. Пільги при оподаткуванні сільськогосподарських підприємств.

25. Становлення та розвиток фондового ринку України.

26. Особливості діяльності фермерських господарств у сучасних умовах розвитку АПК.

27. Розвиток кооперації у сільській місцевості.

28. Роль суб’єктів інфраструктури аграрного ринку в сучасних умовах господарювання.

29. Особливості ціноутворення на продукцію АПК.

30. Роль реформування відносин власності на селі.

Ви прочитали: "Теми рефератів"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору