mi band

Створення мультимедійних ілюстрацій

Самостійна робота

ТЕМА 7. СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ

Зміст.

1. Ілюстрація Інтернет — документів

2. Створення тривимірних ілюстрацій цехів молочних підприємств

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Вкажіть, які з форматів малюнків найбільш переважаючі для використання при проектуванні HTML — сторінок

2. Вкажіть, які теги використовуються для вставки фонового звуку. Тег BGSOUND

3. Вкажіть, які теги дозволяють помістити на сторінку графічне зображення. Тег IMG

4. Вкажіть, які теги дозволяють упровадити документи будь-якого типу. Тег EMBED

Реферати :

mi band