Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

ПРАКТИЧНА Робота №3

ТЕМА: Розрахунок вакуум-випарних установок

1.МЕТА: Закріпити теоретичні знання учнів про будову вакуум-випарних установок для молока

Кількість вологи, що видаляється з продукту в процесі випаровування визначають по формулі

W=G1Розрахунок вакуумно-випарних апаратів, кг

Де: G1 — кількість сировини, що іде на випаровування кг/год;

А1 а2 — концентрація сухих речовин в сировині та готовому

продукті, %.

Кількість згущеного продукту G знаходять із рівняння

G =G1 – W, кг/год

Поверхня нагріву вакуум-випарного апарата можна визначити

F=Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Де: r — схована теплота пароутворення, Дж/кг;

K — коефіцієнт теплопередачі при кипінні, Вт/(м2град):

Розрахунок вакуумно-випарних апаратів— різниця між температурами гріючої пари та кипіння сировини, °С.

Витрати гріючої пари для згущення можна знайти по формулі:

Dгр =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Де: і гр —ентальпія гріючої пари, Дж/кг;

Tкон – температура конденсату, °С (на 1 …2 °С менше температури гріючої пари);

Скон – теплоємність конденсату, Дж/(кг-град);

H — коефіцієнт, що враховує втрати тепла, (0,95…0,98)

С — теплоємність сировини, Дж/(кг-град);

T п – початкова температура продукту, °С (20 °С)

Tк — кінцева температура продукту, °С

2. Типове завдання.

Визначити витрати гострої пари, кількість згущеного продукту якщо використовується вакуум-випарна установка з компресією вторинної пари. Кількість продукту, що поступає на згущення

G=5700 кг/год, тиск гріючої пари Ргр=0.051 МПа, вміст сухих речовин в молоці С=5%, в згущеному продукті С=50%. Коефіцієнт інжекції U=0.8.

Порядок розрахунку.

Визначаємо кількість випареної вологи

W=G1Розрахунок вакуумно-випарних апаратів, кг

2. Визначаємо кількість згущеного продукту

G =G1 – W, кг/год

3 Визначаємо витрати гріючої пари

Dгр =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Невідомі дані визначають по таблицям сухої насиченої пари. Теплоємкість конденсату прийняти рівну 4187 Дж/(кг-град).

4 Визначаємо витрати гострої пари

D0 =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Завдання до розрахунку

Визначити витрати гострої пари, кількість згущеного продукту, площу теплообміну, як­що використовується вакуум-випарна установка з компресією вторинної пари. Кількість продукту, що поступає на згущення 6 кг/год, тиск гріючої пари Ргр МПа, вміст сухих речовин в молоці С1 %, в згущеному продукті С2 % Коефіцієнт інжекції U.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

G

5000

5200

5400

5600

5800

6000

4000

4200

4400

4600

Ргр

0,05

0,06

0,04

0,05

0,06

0,04

0,05

0,06

0,04

0,05

С1

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

С2

40

45

50

40

45

50

40

45

50

40

К

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

U

0,7

0,75

0,8

0,7

0,75

0,8

0,7

0,75

0,8

0,7

Література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. – Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Ви прочитали: "Розрахунок вакуумно-випарних апаратів"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору