mi band

Розгляд поняття і структури бізнес-плану

1. РОзгляд Поняття і структури бізнес-плану

1. Мета роботи

Ознайомитися із загальною структурою бізнес-плану.

2. Практичне завдання

За умов ринкових відносин впровадження проектів у різних сферах діяльності, крім благодійної, має за мету одержання максимального прибутку за мінімального ризику втрати коштів. Проекти з рівнем рентабельності нижчим за допустиму межу, тим більше безприбуткові, є неперспективними для бізнесу. Такі проекти приречені, кредитори та інвестори їх обходять, кошти в них вкладати не доцільно. Тому, починаючи підприємницьку діяльність у галузі переробки та зберігання сільськогосподарської продукції на місці виробництва, щоб справа не “прогоріла”, потрібно насамперед розробити бізнес-план проекту, який включає такі основні завдання:

— вивчення кон’юнктури ринку з метою визначення можливого обсягу реалізації продукції, яку передбачається виробляти, та розроблення плану (стратегії) маркетингу;

— обґрунтування плану виробництва, техніко-технологічні вирішення розробки, виходячи з прибутковості та інших економічних показників роботи;

— розроблення фінансового плану проекту на три-п’ять років уперед з оцінкою ризику і страхуванням, визначення потенційних інвесторів, кредиторів, терміну повернення кредиту тощо.

Правильно складений бізнес-план дає можливість розробникам технічних засобів, засновникам підприємства прийняти вірне рішення про доцільність впровадження проекту, бачити перспективу його розвитку, допомагає раціонально визначати стратегію організації виробництва і продажу продукції та залучити до участі в проекті кредиторів й інвесторів.

4. Питання для закріплення та самоконтролю

1. У чому полягає сутність бізнес-плану та його структура?

2. Які особливості методики бізнес-планування?

mi band