РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Управління якістю… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Управління якістю продукції ресторанного господарства

Напрям підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»_____________

( шифр та назва напряму підготовки )

Спеціальність Технологія харчування_________________________________

( шифр та назва спеціальності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр______________________________

Кількість кредитів відповідно до ECTS_2________________________________

Кількість модулів: 2________________________________________________

Кафедра
Технології харчування_____________________________________

Факультет Харчових технологій_______________________________________

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

186

216

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є одержання знань про шкідливі речовини, що можуть бути в харчових продуктах і умінь щодо застосування заходів для зниження шкідливого впливу небезпечних речовин в харчовимх продуктах на організм людини.

Основним завданням дисципліни є підготовка майбутніх фахівців, що чітко розуміють проблему безпеки харчових продуктів, критерії гігієнічної оцінки виробництва харчових продуктів та орієнтуються в сучасних системах забезпечення безпечності харчових продуктів.

Дисципліна ” Удосконалення якості продукції ресторанного господарства ” є однією із основних дисциплін, в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців із спеціальності «Технологія харчування»­­­­­­­­­­­­­­.

Ця дисципліна має структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами як «Основи фізіології та гігієни харчування», «Теоретичні основи харчових виробництв, «Проблеми безпеки харчових виробництв»

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

– нормативно-правові документи з питань безпеки харчових продуктів;

– критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів;

– основні шкідливі речовини, що можуть знаходиться в харчових продуктах;

– методи виявлення шкідливих речовин їжі і способи зниження їхнього впливу на організм людини.

Модуль 2:

– небезпеки, пов’язані зі споживанням різних харчових продуктів;

– особливості ведення технологічного процесу, що дозволяють знизити вміст або іноктивувати шкідливі речовини їжі та систему НАССР.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

– застосовувати нормативно-правові документи з питань безпеки в умовах виробництва;

– запропонувати одержання шкідливих речовин у харчових продуктах;

– здійснювати контроль санітарного стану в конкретних умовах виробництва;

Модуль 2:

– давати висновок про безпеку харчових продуктів;

– проводити гігієнічний аналіз основних технологічних процесів виробництва харчових продуктів тваринного походження молока та розробляти і запроваджувати систему НАССР

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль І. Зкаконодавче регулювання якості та безпеки харчових продуктів

3

6

8

92

106

12-20

1.1 Тема 1 Вступ. Нормативна – правова база якості ібезпечності харчових продуктів.

1

2

2

26

30

1.2 Тема 2 Рецептура на продукцію ресторанного господарства

2

4

42

48

1.3 Тема 3.

Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому.

2

2

24

28

2.

Модуль ІІ. Методи, показники і організація контролю якості.

5

8

8

94

120

18-30

2.1 Якість ресторанної продукції

1

2

2

32

36

2.2 Методи і показники оцінки якості продукції

1

2

2

16

20

2.3 Організація контролю якості

2

2

16

30

2.4 сенсорний контроль якості продукції

2

2

30

34

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

14

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Управління якістю… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору