Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

У процесі виконання індивідуального контрольного завдання слід дати відповідь на три запитання з різних розділів курсу, що їх викладають на установчих заняттях. Номери контрольних завдань відповідають останнім двом цифрам залікової книжки. Індивідуальне контрольне завдання виконується на основі знань, які набуто під час вивчення основної та додаткової літератури.

Не слід дослівно переписувати текст. Потрібно вибрати ті відомості, які розкривають

тему та мають значення для роботи інженера-технолога, пов’язати свої відповіді з практичною роботою на переробних підприємствах галузі. Окрім цих тем, слід опрацювати й інші теми підручника, користуючись для самоконтролю набутих знань контрольними запитаннями, що наведені в методичних вказівках.

На обкладинці індивідуальної контрольної роботи слід написати прізвище, ім’я та по-батькові, факультет, курс, групу, № залікової книжки. Відповіді мають бути написані на 12-14 сторінках шкільного зошита з полями 2-3 см. сторінки слід пронумерувати. В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури та поставити власноручний підпис.

Перелік використаної літератури слід наводити в наступному вигляді: прізвище, ім’я та по-батькові авторів (якщо їх більше трьох, то наводять одного, а потім пишуть “та ін.”, назва підручника, чи посібника; повна назва міста видання, крім Москви, Києва, Санкт-Петербурга, які позначаються першими літерами “М., К., Ст-П”) потім назва видавництва, рік видання та кількість сторінок у книзі або номер сторінки на яку студент посилається під час відповіді на запитання. Для статті в журналі після назви статті наводять назву журналу, рік видання, том чи номер випуску, номери першої та останньої сторінок статті, на яку студент посилається.

Індивідуальна контрольна робота здається по початку сесії. Після перевірки індивідуальну контрольну роботи слід доопрацювати відповідно до зауважень викладача.

За позитивної оцінки роботи студент проходить співбесіду і допускається до заліку.

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і студентові не повертається.

Номери запитань, які необхідно описати в контрольній роботі встановлюють за приведеними нижче таблицею та відповідно до навчального шифру студента заочної форми навчання.

Наприклад, номер шифру 92713. Для визначення номерів запитань потрібно по вертикалі знайти передостанню цифру (1), а по горизонталі останню (3). В клітинці де перехрещуються цифри шифру вказані номери запитань студента, в нашому випадку вони такі:

Номери запитань контрольної роботи

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

45

67

2

11

66

3

21

65

4

19

64

5

32

63

6

14

62

7

17

61

8

13

60

9

24

59

10

27

58

2

11

37

57

12

45

56

13

20

55

4

14

54

7

15

53

9

16

52

8

17

51

6

18

50

19

39

49

20

35

48

3

21

31

47

22

46

59

12

23

45

24

44

51

25

43

52

26

42

63

27

41

65

28

37

40

29

39

48

30

38

61

4

31

37

67

32

36

54

11

33

35

12

34

35

17

35

33

21

36

34

19

32

37

2

31

38

3

30

39

14

29

40

5

7

41

28

13

42

27

16

43

26

8

44

25

19

45

24

7

46

23

11

47

22

14

48

21

15

49

20

24

50

19

6

23

51

18

45

52

17

18

53

16

6

54

15

9

55

14

3

56

13

1

57

12

7

58

11

53

59

10

22

60

9

7

37

61

8

42

62

7

24

63

6

35

64

5

23

65

4

38

66

3

41

67

2

63

1

45

52

2

44

3

43

61

8

4

42

50

5

41

57

6

40

67

7

39

48

8

38

52

9

37

57

10

36

62

11

35

51

12

34

60

13

33

59

9

14

24

63

15

32

62

16

29

61

17

37

60

18

43

59

19

39

58

20

28

57

21

30

56

22

47

55

23

54

61

0

7

24

53

11

25

52

4

26

51

3

27

50

1

28

49

8

29

48

9

30

47

19

31

46

11

32

45

3

33

44

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів та правила виконання"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору