mi band

Оптика фотометрія (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 2

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1,26 м.

Задача № 3

Фокус угнутого дзеркала розміщений на відстані Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=0,24 м від світного предмета і на відстані Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 0,54 м від його зображення. Знайти збільшення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 предмета, яке дає дзеркало.

Розв’язання. Якщо предмет розміщений далі від фокуса дзеркала, то Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Згідно з формулою дзеркала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Якщо ж предмет лежить між дзеркалом і його фокусом, то Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, а Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. У цьому випадку формулу дзеркала можна записати Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Розв’язавши окремо ці системи рівнянь, знайдемо збільшення: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,5 у кожному з випадків.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,5

Задача № 4

Людина може повернути у руці плоске дзеркало на кут 90° за час 0,1 — 0,2 с. Це викликає рух на віддаленому екрані «зайчика», утвореного відбитими дзеркалом променями Сонця. Якою має бути відстань до екрана з поверхні Землі, щоб швидкість «зайчика» в два рази перевищила швидкість світла у вакуумі?

Розв’язання. На рис. пунктиром показано початкове положення дзеркала, суцільною лінією — його положення після повороту на кут. Легко бачити, що перпендикуляр до дзеркала робить поворот на, а напрям відбитого променя — на кут 2. Отже, кутова швидкість руху «зайчика» вдвічі перевищує кутову швидкість повороту дзеркала. З формули знаходимо відстань до екрану:

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

2c = R2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=(1.9 — 3.8) 10Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2М.

Відповідь: якщо екран знаходиться на відстані 19 000 — 38 000 км і далі, то швидкість «зайчика» від дзеркала вдвоє перевищить швидкість світла у вакуумі.

Задача № 5

У кімнаті площею 4 х 5 м" дві суміжні стіни являють собою плоскі дзеркала. Яку площу кімнати бачить людина, яка стоїть на відстані 2 м від одного і 3 м — від другого дзеркала? Яка відстань від людини до найбільш віддаленого до неї зображення?

Розв’язання. Будуючи зображення, переконуємось, що їх три і вони разом з предметом утворюють прямокутник зі сторонами 4 м і 6 м. Отже, відстань від людини до найвіддаленішого її зображення

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2М = 7,2м.

Очевидно, що людині кімната здається вчетверо більшою і має площу 80м2.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 м

Задача № 6.

У певний момент ранку на екваторі Землі довжина тіні стовпа дорівнювала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, а через інтервал часу і вона стала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Обчисліть висоту стовпа.

Розв'язання. Позначимо через Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, кут падіння сонячних променів у початковий момент, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2— кут падіння через час Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Враховуючи рівномірність руху Сонця по небу, можна обчислити кут повороту Сонця Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 =Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 , де Т0 — доба.

Запишемо довжини тіні через вказані кути і висоту стовпа h :

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Або Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

З першого рівняння знаходимо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 =Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, підставляємо у друге і дістаємо квадратне рівняння для обчислення висоти стовпа: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, розв'язок якого має вигляд: h=0.5(Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2)Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Відповідь: h=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Задача № 7

Потрібно освітити відбитим сонячним світлом дно колодязя, коли світло падає під кутом Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 до вертикалі. Під яким кутом Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 до горизонталі треба розмістити плоске дзеркало?

Розв’язання. Хід падаючого АО і відбитого ОАОптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 променів показано на рис.5.Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 = Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Нормаль ON до площини дзеркала в точці падіння сонячного променя утворює з вертикаллю Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Цей кут дорівнює шуканому куту Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 (кути із взаємно перпендикулярними сторонами), тобто Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Відповідь: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Задача № 8

Предмет знаходиться у на відстані 1 м від сферичного дзеркала оптичною силою 2 дптр. Знайдіть положення його зображення і його збільшення.

Розв'язання. Радимо Вам спочатку виконати малюнок і пересвідчитись, що подальші обчислення правильні.

Визначимо фокусну відстань сферичного дзеркала F=Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1/2 м. На основі рівняння сферичного дзеркала Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 здобудемо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Звідси f =1 м. Для модуля збільшення маємо Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1. Отже, зображення дійсне і розміри предмета і зображення однакові..

Відповідь: зображення дійсне, знаходиться на відстані 1 м перед сферичним дзеркалом і розміри предмета і зображення однакові..

Задача № 9

Світна точка лежить на головній оптичній осі круглого вгнутого дзеркала на однаковій відстані від дзеркала і його головного фокуса. Перпендикулярно до головної осі дзеркала розміщено екран, центр якого збігається з центром дзеркала. У скільки разів діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала.

Світлий круг на екрані утворюється внаслідок відбивання променів дзеркалом ( на рис.) Оскільки світна точка розміщена ближче від фокуса, промені можна вважати такими, що виходять з уявного джерела – зображення точки.

За формулою сферичного дзеркала, де — за умовою задачі. Діаметр дзеркала.

•S

C

F

D

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Діаметр світлого круга

Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Звідси Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 З формули сферичного дзеркала знаходимо: Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Остаточно Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Відповідь: діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала у Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 рази.

Задача № 1 Визначити показник заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Скипидару і швидкість поширення світла Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2У скипидарі, коли відомо, що куту падіння Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 450 відповідає кут заломлення Оптика Фотометрія (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 300.

Реферати

  • Сущность физико- химических методов и особенности
  • математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве
  • основные правила отбора проб
  • понятия технологического процесса, технологической операции
  • химиическая кинетика
  • сырьё масличного производства
mi band