mi band

Вивчення будови принципу роботи та експлуатаціі вовчків та шпигорізок

Лабораторна робота № 1 – 4 год.

ТЕМА: Вивчення будови, роботи та експлуатації шпигорізок.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виго­товлення ковбасних виробів.

ОБЛАДНАННЯ: Шприци, коптильні камери, шпигорізки, кутери, вовчки.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику шпигорізки.

3. Вивчити конструкцію шпигорізки.

4. Вивчити схему роботи шпигорізки.

5. Вивчити підготовку шпигорізки до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших шпигорізок.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку шпигорізки, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему роботи шпигорізки.

3. Описати безпечну експлуатацію шпигорізки.

4. Контрольні запитання

1. Яке призначення шпигорізки?

2. Яка будова шпигорізки?

3. Яке будова ножових рам?

4. Який рух здійснюють ножові рами?

5. Які Ви знаєте шпигорізки?

5. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

mi band