mi band

Квантова оптика (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 2

У випадку атома водню Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1, а Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1 для основного стану, тоді Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 ( 1 ).

Оскільки робота Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 віддалення електрона з нормальної орбіти на нескінченість дорівнює Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, то Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 і враховуючи рівняння ( 1 ) Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Числові значення шуканих величин знайдемо після підстановки в формули загального рішення числових значень величин та обчислень: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 2,172.10-18 Дж. І Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 13,6 В.

Відповідь: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 2,172.10-18 Дж. І Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 13,6 В.

Задача № 2

Визначити довжину хвилі, що відповідає границі серії Пальмера.

Розв’язання. Довжини хвиль спектральних ліній всіх серій водню визначають з формули

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Задача № 1

Обчислити енергетичний баланс такої ядерної реакції: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Розв’язання. Енергетичний баланс реакції можна обчислити, якщо буде відомий дефект маси ядерної реакції Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, тоді Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Якщо Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2>0, то це означає, що внаслідок ядерної реакції енергія буде виділятися, а якщо Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2<0, то енергія буде поглинатись.

Підрахуємо в атомних одиницях маси масу частинок до і після реакції, а потім знайдемо різницю мас, тобто дефект маси Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Вихідні частинки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 (а. о.м.)

Частинки, що утворилися Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 (а. о.м.)

Дефект мас Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=16,02226 – 16,00770= 0,01456 (а. о.м.). Оскільки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2>0, то це означає, що внаслідок ядерної реакції енергія виділилася; знайдемо величину цієї енергії: ( 1 а. о.м.= 1,662.10-27 кг) Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2(Дж).

Відповідь: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 = 2,18Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Дж.

Задача № 2

На скільки зміниться маса Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1 кг урану Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 на протязі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= 1 рік внаслідок радіоактивного розпаду?

Розв’язання. Маса атомів, що розпалися за час Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, віднесена до 1 кг, може бути знайдена так: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.1а. о.м.Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2— атомна маса урану, а Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2— кількість атомів, яка розпадається за 1 рік у 1 кг.

Кількість атомів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, що розпадається за час Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, пропорціональна кількості атомів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 у 1 кг урану, тобто

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 — стала розпаду.

Виражаючи в останній формулі сталу Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 через Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2— період піврозпаду, а Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Через Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 — число Авогадро, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 — маса кіломолю урану, одержимо Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Тоді шукана маса атомів, яка розпалася за один рік, буде Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2. Числове значення Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= — 1б,54.10-10 кг, тобто Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= — 1б,54.10-10 кг/рік.

Примітка. Формулою Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2 можна користуватися тому, що Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Відповідь: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2= — 1б,54.10-10 кг/рік.

Задача № 3

Ядро урану Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, захопивши один нейтрон, розпалося на два осколки і викинуло два нейтрони. Одним з осколків є ядро барію Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.Визначити атомний номер, масове число і хімічний символ другого осколка.

Розв’язання. Запишемо реакцію поділу Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2+Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2+ 2Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Скористаємося: 1) законом збереження зарядових чисел; 2) законом збереження масових чисел:

92 + 0 = 56 + Z + 0. Z = 92 – 56 = 36. 2) 235 + 1 = 139 + А + 2; А = 236 – 139 = 95. Ядро: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2.

Відповідь: атомний номер Z = 36, масове число А = 95, хімічний символ другого осколка Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2

Задача № 3

Скільки енергії виділяється при об’єднанні протона і нейтрона? Яка довжина хвилі утвореного фотона, якщо вся виділена енергія дістається йому?

Розв’язання. Використовуючи дані таблиці мас (Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,00758 а. о.м.,Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=1,00898 а. о.м.Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=2,0141 а. о.м.), обчислимо дефект мас для утворення ядра з двох частинок: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=0,00184 а. о.м. Обчислюємо виділену енергію (енергію фотона) Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 21,71 МеВ. За формулою Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2, знаходимо довжину хвилі фотона: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 2=0,00072 нм.

Реферати

  • по каким показателям оценивается качество продуктов питания
  • по каким показателям оценивается качество продуктов питания
  • понятие и основные характеристики качества продукции
  • при какой температуре перевозится рыба из норвегии
  • переробка качок
  • понятие безопасность продуктов питания
mi band