mi band

Квантова оптика (лаб). Мета: розв’язання… — Частина 1

Квантова оптика (Лаб).

Мета: розв’язання задач з квантової оптики.

Студент повинен знати та вміти: основні поняття квантової оптики, явище фотоефекту, тиск світла на перешкоду, вміти розв’язувати задачі згідно розглядуваної теми.

Задача № 1

Виразити енергію кванта через його масу та імпульс.

Розв’язання. Маса та імпульс кванта світла відповідно дорівнюють: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. З формули імпульсу кванта знаходимо Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, підставляючи його значення в формулу для маси кванта, одержимо вираз для маси Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, звідки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — енергія кванта.

Відповідь: енергія кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Задача № 2

Яку довжину хвилі мати Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — квант, щоб його енергія досягла одного джоуля? У скільки разів його маса перевищуватиме масу спокою протона?

Розв’язання. Енергія кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 звідки знаходимо довжину хвилі кванта, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі. Підстановка значень величин дає результат: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 ( м ). Спираючись на формулу Ейнштейна Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, обчислимо масу такого фотона (кванта) Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і знайдемо відношення до маси протона, взятої з таблиць Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Кг:

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 .

Відповідь: довжина хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — кванта Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 м, маса Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — кванта перевищує масу протона у Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 разів.

Задача № 3

ККД 100- ватної лампочки розжарення у видимій області близький до 3 %. Зробить оцінку кількості фотонів видимого світла з середньою довжиною хвилі 500 нм, які вона випромінює: 1) на протязі секунди; 2) одночасно.

Розв’язання. Енергія одного фотона Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. Кількість фотонів за секунду з урахуванням ККД становить Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і враховуючи енергію одного кванта, будемо мати Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі. . Підставимо чисельні значення величин: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів/с. Тривалість випромінювання одного фотона близько Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 ( у діапазоні видимого світла), тому одночасно народжується біля Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів.

Відповідь: 1) на протязі секунди лампа випромінює Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів; 2) одночасно — Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів.

Задача № 4

Рентгенівська трубка, яка працює під напругою Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 66 кВ при силі струму Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1+ 15 мА, випромінює щосекунди Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів. Вважаючи довжину хвилі випромінювання рівноюКвантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1М, визначити ККД установки.

Розв’язання. Енергія, яку щосекунди випромінює трубка, дорівнює енергії фотонів, які вилетіли: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 — число фотонів, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1— енергія одного фотона, тому Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Споживана лампою потужність Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. Отже, ККД установки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 Дж. с – стала Планка, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1=3.108 м/с – швидкість світла у вакуумі.

Підставимо значення і знайдемо : Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 0,02= 2%.

Відповідь: ККД установки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 0,02= 2%.

Задача № 5

Визначте співвідношення модулів імпульсів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 фотонів, які відповідають електромагнітному промінню з частотами Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Гц і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Гц.

Розв’язання. Модуль імпульсу кожного фотона визначимо за формулою: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Визначимо співвідношення модулів імпульсів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1: Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, звідки Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Відповідь: співвідношення модулів імпульсів фотонів Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1.

Задача № 1

Червона границя фотоефекта рубідію Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 810 нм. Яку затримуючу різницю потенціалів потрібно прикласти до фотоелемента, щоб затримати електрони, випромінюванні рубідієм під дією ультрафіолетових променів довжиною хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1= 100 нм?

Розв’язання. Енергія кванта ультрафіолетових променів витрачається на роботу виходу електрона з металу

( Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, яку можна визначити за червоною границею фотоефекту, та на кінетичну енергію, що її дістає електрон. Робота Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1, яку необхідно витратити, щоб затримати електрони, які вилетіли з катода, дорівнює їх кінетичній енергії, тобто Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1. На підставі сказаного, маємо

Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1,

Де Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1— шукана напруга. Розв’язуючи одержане рівняння відносноКвантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 і виражаючи частоту Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 через швидкість світла Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1Та довжину хвилі Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1 (Квантова оптика (Лаб). Мета: розв’язання... - Частина 1), знаходимо

Реферати

  • лабораторна робота. оцінка якості мясних пресервів
  • Роль химико-технологических процессов в промышленности.
  • вирощування ожини в промислових умовах
  • виды и назначение посуды
  • дсту методи органолптичної оцінки харчових продуктів
  • задачі з математичного програмування
  • Клиент для комментариев WordPress
mi band