Контрольні завдання

Правила виконання  контрольних завдань

Контрольна робота з дисципліни “Основи фізіології та гігієни харчування» виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

Виконується контрольна робота в обсязі шкільного зошиту. На обкладинці контрольної роботи студент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, варіант, номер залікової книжки, номер групи, назву предмету, домашню адресу, місце роботи.

Контрольна робота повинна бути написана синіми чорнилами, від руки, грамотно, розбірливо, без скорочень слів, з

полями для зауваження рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані. Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен написати повністю питання, вказати його номер. Відповіді на питання повинні бути конкретними і повністю розкривати їх зміст.

Необхідно творчо підходить до виложення вивченого матеріалу. Переписувати текст з підручника або нормативного документу не допускається. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література: виконане практичне завдання.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис.

Необхідно залишати 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Обсяг роботи становить 20-25 аркушів шкільного зошиту.

Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота допускається до захисту.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від двох останніх цифр залікової книжки або особистої справи студента.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1, 9; 27; 44; 78

2, 63; 91; 37, 19

3, 9, 83; 71, 64

4, 15, 23, 55, 78

5; 74, 48, 88, 33

6; 19; 27; 81, 69

7, 96; 36; 11, 77

8; 19, 34; 57; 65

9; 36; 20; 74, 88

10; 79;51; 80, 48

2

11; 66, 15; 98, 41

12; 22; 40; 32; 91

13, 76; 21, 99; 46

14; 77, 20,95; 36

15; 3; 24, 81, 49

16; 55, 28; 36, 45

17; 44; 85; 94; 6

19, 25, 21; 75, 18

7; 42; 83, 62; 21

30; 63; 2; 19; 44

3

15; 5; 31; 26, 92

59; 30; 43; 78; 86, 9

5; 46; 86; 66; 21

16; 56, 96, 71, 34

17; 64; 6, 27; 96

1; б6; 15; 98;. 41

6; 79, 18; 37; 50

9, 58;17; 68; 90

10, 51, 74: 80, 93

79; 46; 7; 64; 13

4

1; 41; 81; 61; 21

18; 67; 72; 84, 37

11, 34, 50; 84, 90

12, 49; 66; 11; 81

24; 35; 31, 9, 16

5; 36; 71, 85; 9

7, 37, 48; 81, 27

25, 51, 14; 91, 70

8; 52; 30, 64; 18

29; 73; 31; 14; 6

5

46; 81;1 3; 27; 16

2; 33; 47; 96; 17

65; 86; 19; 11; 7

4; 70; 60; 36; 56

17, 83; 77; 33; 5

23, 48, 94; 12; 4

53; 90; 3; 19; 47

40; 54; 9; 16; 21

93; 1, 14; 27, 61

39, 3, 21; 30, 80

6

20; 64; 55; 3; 41

19; 63; 94; 37; 80

38, 16; 96, 71; 33

18; 68; 95; 4; 23;

58; 16; 23, 64; 49

32, 81, 13; 76, 90

60, 70, 1; 13 , 66

91, 36, 1; 14; 27

59; 1; 13; 30; 60

79; 2;12; 19; 70

7

55, 87; 18; 44; 76

3, 31, 25; 43, 94;

54, 8; 20; 6; 74

27; 73; 9; 26; 45

6; 91; 61; 10, 27

92, 3; 11; 44, 72

9; 67, 60; 28; 39

11; 29; 73; 84; 49

16, 48,32; 50; 19

14; 66; 31; 2, 10

8

82; 8; 21; 33, 40

44; 7; 24; 95; 60

45; 19, 57, 83; 6

57; 41; 32; 9; 77

30; 59; 5; 13, 23

22; 58; 31; 49, 66

80, 9; 50; 72, 90

61; 3:10; 19, 64

80; 53; 27; 16, 1

94; 23; 71; 37, 50

9

19; 88; 34; 5; 13

56; 90; 18; 7; 9

69, 24; 35; 14; 61

10; 76; 36; 64; 60

13; 57; 37; 6; 18

75; 4; 38,  96, 12

15, 97, 6; 19; 33

74; 39; 83; 63; 37

42; 9; 60, 71, 86

35; 68; 90; 51, 5

0

63; 89; 22; 46; 1

77, 42; 3; 64, 90

14; 17; 23, 94; 57

27; 16; 41; 76; 1

62; 40; 49, 90; 3

26, 41, 72; 40; 85

78; 15; 3; 19, 50

28; 60; 80; 20; 90

4; 43; 61, 17; 89

79; 4; 21; 32; 17

Варіанти контрольних завдань.

1. Яку біологічну дію має їжа?

2. На які групи поділяють продукти?

3. Які виділяють види харчування, для кого вони призначені?

4. Назвіть основні гігієнічні вимоги до харчового раціону людини.

5. Які фактори впливають на потребу людини в енергії?

6. Які принципи є основою для визначення у різних груп населення
фізіологічних потреб в енергії?

7. На яких закономірностях будується дослідження витрат енергії з
допомогою вимірювання газообміну у людини?

8. Чим обумовлені різні значення дихального коефіцієнта під час окислення різних калоригенних харчових речовин?

9. Що характеризує величина основного обміну?

10. Причини розбіжностей добових енерговитрат людей різних фахів.

11. Які речовини, що входять до складу харчових продуктів, є джерелами
енергії в організмі?

12. Яке значення визначення витрат енергії організмом різних груп населення за сучасних умов перебудови народного господарства?

13. Які функції виконують білки в організмі людини?

14. Що таке біологічна цінність білків і якими методами її визначають?

15. Яка кількість білка необхідна дорослим людям?

16. Які фактори визначають потребу в білку?

17. Які продукти є джерелами біологічно цінних білків?

18. До яких наслідків призводить нестача та надлишок білка в раціоні?

19. Як змінюється засвоюваність білків під час технологічної обробки?

20. Що таке ізоляти, гідролізати та текстурати білків?

21. Яка роль мінеральних речовин в організмі?

22. Які нутрієнти є джерелами кислих та лужних груп у внутрішньому середовищі організму?

23. Яка роль кальцію в організмі?

24. 7. Яке значення заліза для організму?

25. У чому полягає основна роль йоду в організмі?

26. Яке значення води для організму?

27. Який існує зв’язок водного та мінерального обміну?

28. Яку роль відіграють ліпіди в організмі?

29. Як поділяють ліпіди?

30. Яка роль фосфоліпідів?

31. Яка роль стеринів в організмі?

32. Які функції виконують в організмі поліненасичені жирні кислоти?

33. Що таке біологічна цінність харчових ліпідів?

34. Яка потреба людини в жирах?

35. Які наслідки викликають надлишок та нестача різних жирів у раціоні?

36. Які зміни відбуваються в жирах під час зберігання та технологічної обробки?

37. Назвіть основні фізичні та хімічні константи жирів.

38. Які причини призводять до псування жирів? Як запобігти псуванню жирів?

39. Яка харчова і біологічна цінність м’яса та м’ясопродуктів?

40. Від чого залежить санітарна доброякісність м’яса?

41. Чому захист внутрішнього середовища населення від надходження
контамінантів із м’яса є одним з основних завдань гігієни харчування?

42. У чому полягає епідемічне значення м’яса?

43. Які основні чинники ризику передачі інфекцій та біогельмінтозів у процесі технології переробки м’яса?

44. Від чого залежить епідемічна безпека м’яса?

45. У чому полягає гігієнічний нагляд на стадії передзабійного утримання та первинної обробки м’яса?

46. Зміст гігієнічного нагляду на стадії дозрівання м’яса.

47. Особливості переробки умовно-придатного м’яса.

48. Зміст гігієнічного нагляду в процесі ковбасного виробництва.

49. Як класифікуються овочі, фрукти та гриби?

50. Яка харчова та біологічна цінність овочів, фруктів, грибів?

51. Яка норма споживання овочів та фруктів за фізіологічними показниками?

52. Як впливає технологічна обробка овочів та фруктів на вміст аскорбінової кислоти у них?

53. Роль вітаміноподібних речовин рослинної сировини на організм людини.

54. Якими мінеральними речовинами забезпечують організм людини овочі?

55. Якою є санітарна доброякісність та епідеміологічна безпека овочів?

56. Шляхи зниження вмісту шкідливих речовин у продуктах рослинного
походження.

57. Які основні санітарні вимоги до якості зерна, борошна, хліба?

58. Перерахуйте основні санітарні вимоги до ведення технологічного процесу виробництва хліба.

59. Які особливості має склад вершкового масла?

60. Які відомі вади масла?

61. Охарактеризуйте тваринні топлені жири.

62. У чому полягають особливості складу олії?

63. Який склад мають маргарини, як їх отримують?

64. За якими ознаками розрізняють напої?

65. Від яких факторів залежить доброякісність напоїв?

66. За яких умов утворюються 5-оксиметилфурфурол?

67. Які фактори впливають на біологічну стійкість напоїв?

68. Які показники оцінюються при гігієнічній експертизі харчових продуктів?

69. Що таке якість харчових продуктів? Дайте визначення.

70. Які показники характеризують якість харчових продуктів?

71. Які показники характеризують безпеку харчових продуктів?

72. Які нормативні документи беруть за основу при проведенні гігієнічної експертизи харчових продуктів?

73. Що таке планова та позапланова експертиза? Яка мета проведення їх?

74. Послідовність проведення гігієнічної експертизи.

75. Які можуть бути результати гігієнічної експертизи? Як вони оформля­ються?

76. Що таке нестандартні продукти, продукти зниженої харчової цінності, умовно-їстівні продукти, сурогати, фальсифіковані продукти?

77. Що повинно міститися у Висновках державної санітарно-гігієнічної експертизи?

78. Яка мета сертифікації продовольчої сировини?

79. Що таке обов’язкова і добровільна сертифікація?

80. Які основні функції УкрСЕПРО?

81. Яким є порядок сертифікації продукції?

82. В чому сутність системи НАССР?

83. Наведіть та охарактеризуйте основні принципи НАССР?

84. Яка процедура розробки, впровадження та функціонування системи НАССР?

85. В чому необхідність сертифікації системи НАССР на харчових виробництвах?

86. Що таке мікотоксикози?

87. Як позбавитись від афлатоксинів, що містяться в харчовій сировині?

88. Що таке фузаріотоксикози, коли вони виникають?

89. До яких наслідків призводить попадання в організм людини алкалоїдів
ріжків?

90. Що таке харчові отруєння?

91. Як поділяють мікробні та немікробні харчові отруєння? Наведіть
приклади.

92. Які патогенні мікроорганізми найчастіше викликають мікробні харчові
отруєння?

93. Що таке токсикоінфекції? Які мікроорганізми найчастіше викликають їх? Яка мінімальна заражаюча доза для виникнення харчової токсикоінфекції?

94. Які харчові продукти здебільшого викликають токсикоінфекції?

95. Що таке харчові токсикози? Які харчові отруєння належать до харчових токсикозів?

96. Що таке фітотоксикози? Які токсини їх викликають?

97. Назвіть гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки.

98. Які гігієнічні вимоги існують до будівель, внутрішнього планування та
обладнання

99. Які існують гігієнічні вимоги до санітарно-технічного опорядження
підприємств харчової промисловості?

100. На які аспекти звертають увагу при прийманні та введенні в експлуатацію підприємств харчової промисловості?

Ви прочитали: "Контрольні завдання"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору