Анотація Основи фізіологіі і гігієни харчування

Анотація

1. Основи фізіології і гігієни харчування

2. лектор доцент Божко Наталія Володимирівна

3. ЛПЗ – доцент Божко Наталія Володимирівна

4. Кількість годин – 92, ЛК – 18, ЛПЗ – 36,  – 38.

5. Форма підсумкового контролю – іспит.

6. Мета дисципліни – є одержання знань теоретичних аспектів фізіології та гігієни харчування: наукові теорії та концепції харчування, характеристики альтернативних способів харчування; підготовка фахівців для галузі харчових технологій та вивчення профілактичних заходів

по попередженню харчових захворювань, гігієнічних вимог до переробки, зберігання, транспортування, реалізації харчових продуктів; ознайомлення з системою оцінки якості харчової сировини і готової продукції за показниками безпечності.

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоретичними аспектами фізіології та гігієни харчування: наукові теорії та концепції харчування, характеристики альтернативних способів харчування; підготовка фахівців для галузі харчових технологій та вивчення профілактичних заходів по попередженню харчових захворювань, гігієнічних вимог до переробки, зберігання, транспортування, реалізації харчових продуктів; ознайомлення з системою оцінки якості харчової сировини і готової продукції за показниками безпечності.

7.  

Вступ. Мета і задачі дисципліни. Роль харчування в процесі життєдіяльності людини. Стислі відомості про анатомію та фізіологію основних систем організму Значення різних компонентів їжі для організму. Теоретичні основи харчування. Енергетичні обмін і значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин у харчування людини. Основи раціонального, лікувально-профілактичного, дієтичного харчування. Харчування дітей, підлітків, студентів, людей похилого віку і різних професійних груп населення. Гігієнічна характеристика продукції. Харчові отруєння та їх попередження. Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва. Гігієнічна характеристика продуктів рослинної сировини та основних продуктів її переробки Гігієнічна характеристика змішаних та інших виробів харчової продукції. Харчові отруєння та їх попередження. Основи санітарного нагляду за будівництвом і реконструкцією підприємств харчової промисловості.

В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни, студент повинен:

Знати:

 –  теоретичні аспекти фізіології та гігієни харчування;

–  основи раціонального харчування: особливості дитячого, лікувально-профілактичного та дієтичного харчування; особливості штучного харчування немовлят і завдання харчової промисловості у створенні продуктів дитячого та іншого призначення;

–  санітарно-гігієнічні вимоги до основних груп продуктів харчування;

–  будову та структуру травної системи: основи фізіології травлення їжі та резорбції харчових речовин у травному каналі;

–  значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів і харчуванні людини;

–  вміст природних та чужорідних токсичних речовин у продуктах харчування та їхній вплив на здоров’я людини;

–  вміст природних та чужорідних токсичних речовин у продуктах харчування та їхній вплив на здоров’я людини;

–  гігієнічні вимоги до використання харчових добавок у харчовій промисловості;

–  харчові отруєння мікробного та немікробного походження: кишкові інфекції, зоонози та глистяні інвазії, що виникають внаслідок вживання забруднених продуктів харчування;

–  порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи продуктів харчування;

–  закономірності виникнення і поширення інфекційних захворювань;

–  поняття «епідеміологічний ланцюг» і його ланки;

–  умови та терміни зберігання, транспортування та реалізації харчової сировини та готової продукції;

–  гігієнічні вимоги до умов праці працівників галузі;

–  правила особистої гігієни працівників галузі;

–  заходи дезінфекції, дезінсекції та дератизації на підприємствах харчування.

Уміти :

– визначити харчову та біологічну цінність харчових продуктів;

– розрахувати енергетичну цінність продуктів та раціонів;

– оцінювати відповідність харчових продуктів принципам раціонального харчування;

– розробляти раціони харчування різних груп населення, в тому числі лікувально-профілактичні призначення;

– визначати рівні забрудненості харчових продуктів контамінантами хімічного та біологічного походження та їх відповідність вимогам нормативної документації;

– розробляти заходи запобігання розповсюдження харчових захворювань;

– застосувати на практиці знання відносно розробки нормативної документації (розділ «Критерії безпеки») на нові види харчових продуктів;

– забезпечити профілактику харчових захворювань на кожному конкретному підприємстві;

– організувати належні умови зберігання та реалізації продукції;

– визначити температурні режими зберігання харчової сировини і готової продукції;

– забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання підприємств харчування;

– забезпечити належний санітарний стан на підприємстві;

– забезпечити контроль за якістю сировини і готової продукції.

Список літератури

1. Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. – Ч. II. Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко, М. І. Машкін, Л. Ф. Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

2. Дуденко Н. В., Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування, Х.: 1999. –

3. 392 с.

4. Смоляр В. И. Ионизирующая радиация и питание. К.: Здоровье, 1992. – 145 с.

5. Смоляр В. І. Основи фізіології та гігієни харчування. К.: Здоров’я, 2000. – 302 с.

6. Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. – Спб.: Наука, 1991. – 271 с.

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ. питания / Авт. – сост.: А. И.Здобнов, В. А. Цыганенко. – М.: «ИКТЦ «ЛАДА», К.: «Издательство «Арий», 2006; – 680 с.

8. Ванханен В. В., Ванханен В. Д. Учение о питании. Донецк: Донеччина, 2000. – 352 с.

9. Ціпр’ян В. І. Гігієна харчування з основами нутріціології. К.: Здоров’я, 1999. – 345 с.

10. Мармузова Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. М.: ИРПО изд. центр “Академия”, 2000. – 136 с.

Ви прочитали: "Анотація Основи фізіологіі і гігієни харчування"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору