mi band

Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

9. Границя функції.

Теоретичні питання:

1. Означення границі функції.

2. Правила знаходження границь.

3. 1 і 2 чудові границі.

1. Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя:

А) Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

Б) Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

В) Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

2. Знайти границі функцій, застосовуючи чудові границі

А) Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

Б) Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

mi band