mi band mi band

Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт.

Теоретичні питання:

1. Означення частинних похідних функції кількох змінних.

2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення.

3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення.

Приклади.

1. Обчислити частинні похідні по всіх аргументах заданих функцій:

Функція двох незалежних змінних, <center>

<a href=mi band mi band область визначення, частинні похідні" title="Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні" class=""/>Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідніФункція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

2. Обчислити, в якому напрямку відбувається найбільше зростання температури в точці М (1; -1) температурного поля Т(х, у) = х2 – 2ху?

3. Знайти похідну функції u = 5×2 yz – 7xy2z + 5xyz2 у напрямку вектора Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні в точці М (1; 1; 1).

Ви прочитали: "Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору