mi band mi band

Бізнес-планування організаціі та управління підприємством

2. Бізнес-планування організації та управління підприємством

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий розділ бізнес плану „Організація та управління підприємством”. При розробці розділу бізнес-плану „Організація та управління підприємством” слід звернути увагу на питання підбору кадрів, стимулювання продуктивності праці, рівню кваліфікації працівників, ефективністю управління, які є важливими у підприємницькій діяльності.

2. Типові завдання

На підставі вихідних даних визначити трудомісткість виробництва сільськогосподарських культур та необхідну кількість постійних працюючих у фермерському господарстві.

Проведені розрахунки слід викласти у вигляді таблиці.

Приклад вирішення

Розрахунок трудомісткості виробництва і потреби в трудових ресурсах.

Нормативна кількість працюючих у фермерському господарстві визначається в залежності від загальної посівної площі, затрат праці пов’язаних з виробництвом визначених культур та річним фондом робочого часу.

Таблиця

Трудомісткість виробництва

Бізнес-планування організаціі та управління підприємством

Рекомендована кількість працюючих на підприємстві залежатиме від загальних витрат праці (5430 люд-год) та річного фонду робочого часу одного працюючого (1960 год = 280 днів х 7 год). Тому на підприємстві буде 3 постійних працюючих. На сезонні роботи пов’язанні з посівом та збиранням урожаю буде залучатися додаткові трудові ресурси.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

mi band