mi band

Автоматизовані установки для миття потокових технологічних ліній організація процесу миття

Модуль 3.

Тема 3. Автоматизовані установки для миття потокових технологічних ліній. Організація процесу миття.

1.Огляд теми. При вивченні цієї теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1,2) та додаткових джерелах (3,4,5). При вивченні теми студент повинен вивчити призначення обладнання для миття і очищення молокопроводів, молочної апаратури, установок для безразборної мийки пластинчатих теплообмінників, вакуум-випарних установок, сушильних камер. Необхідно особливо звернути увагу на порядок мийки і пропарювання молочних цистерн (питання 1-6).

Студент також повинен вивчити основи монтажу технологічного обладнання (молочні насоси, сепаратори, пластинчасті теплообмінники) і основи ремонту (потоковий ремонт) по джерелам (5,6).

Питання по темі:

1. Установка для мийки мол цистерни.

2. Установка для мийки горизонтальних і вертикальних танків.

3. Мийка резервуарів – робочих органів технологічного обладнання.

4. Мийка сепараторів і пастеризаторів.

5. Безрозбірна мийка обладнання.

6. Мийка молокопроводів.

7. Стерилізатор молокопроводів і арматура.

8. Очищуючи речовини для сепараторів.

9. Загальні вимоги до монтажу молокопроводів.

10. Порядок випробувань і здача в експлуатацію молокопроводів і трубопроводів.

11. Порядок проведення монтажних робіт з технологічним обладнанням.

2. Типові задачі по темі

Студент по джерелам (2,3,4,5) повинен засвоїти методику розрахунку слідуючих задач:

Задача 1. Накреслити (аркуш А4) схему безразборної циркуляційної мийки трубопроводів і підключити до горизонтальних та вертикальних танків.

Задача 2. Описати порядок мийки пластинчастих пастеризаційно-охолоджувальних установок використовуючи інструкцію по експлуатації сепаратора-вершковідокремлювача Ж5-ОСН-С, підібрати речовини для очищення металевих деталей приводу, деталей барабану сепаратора, приймально-виводного устрою, гідросистеми, кілець для ущільнення.

3. Рекомендована література

1. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с

2. Ю. П. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с

3. С. А. Бредихин «технология и техника переработки молока» , М.: Колос 2001. – 397с.

4. Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с

5. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с

6. Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС2Н-С. инструкция по эксплуатации ИЭ.

7. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

mi band