АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні…

АНОТАЦІЯ

1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами “

2. Автор (лектор) – доц. Коноплянченко Є. В.

3. Кількість годин (загальна – 108 год., ЛК – 14, ПЗ – 16, СР – 78).

4. Вид підсумкового контролю: залік.

5. Анотація дисципліни: дисципліна є продовженням та доповненням курсу “Автоматизація виробничих процесів” с точки зору удосконалення систем автоматизації та контролю апаратів та технологічних процесів харчової промисловості.

Мета дисципліни: вивчення основних видів

мікропроцесорних контролерів, їх можливості, способи програмування та конкретне використовування в галузях, вивчення устрою мікропроцесорних контролерів, їх практичне застосування.

6. Зміст курсу.

Модуль 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління технологічними процесами.

Модуль 2. Мікропроцесорні системи управління в молочній та м’ясній галузях.

Модуль 1. Студент повинен:

Знати: значення застосування мікропроцесорних систем у виробництві, принципи побудови МПСУТП, центральний процесор, пристрої вводу-виводу, пристрої пам’яті, основні мікропроцесори, де застосовуються;

Уміти: аналізувати технологічні схеми з точки зору можливості впровадження мікропроцесорних систем, розробляти алгоритми управління, концепції управління, схеми автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: структури мікропроцесорних систем, централізовані і децентралізовані системи, способи та прилади спряження аналогових та цифрових приладів, типи та устрій мікропроцесорних контролерів;

Уміти: аналізувати можливості використання конкретних мікропроцесорних контролерів для конкретних виробництв, програмувати мікропроцесорні контролери типу “Реміконт”, “Ломіконт” з використанням спеціальних програм типу “SIAM” та “MIKROL”.

7. Рекомендована література.

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

Ви прочитали: "АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору