mi band mi band

Аналіз технологічного процесу – №1

Лабораторна робота 7

Аналіз технологічного процесу

Методичні вказівки

При управлінні технологічними процесами з використанням контрольних карт, насамперед виготовляють контрольні карти на підставі попередніх даних. Потім проводять їхній аналіз, класифікують дані, вивчають їх та будують гіпотези. Таким чином, з’ясовують, чи є технологічний процес статистично керованим, у чому полягає причина великого розсіювання, і. т.д. Після цього вживають заходів керуючого впливу. Іншими словами,

mi band mi band
виготовившиконтрольні карти, здійснюють по ним аналіз технологічного процесу.

Приклад 1. При проведенні технологічного процесу використовують дві марки сировини А та В. Контроль проводився щогодини протягом 25 годин, при цьому відбиралося по 4 проби. У ході технологічного процесу контролювалися: марка сировини і технологічний показник якості. Дані приведені в таблиці 19. Необхідно проаналізувати технологічний процес і порекомендувати відповідні коригувальні заходи.

Таблиця 19.

Вибірки

Марка сировини

X1

X2

X3

X4

Вибірки

Марка сировини

X1

X2

X3

X4

1

А

54,7

57,7

56,3

57,7

14

У

46,9

54,2

49,3

50,0

2

В

47,5

52,6

49,6

52,3

15

А

54,5

55,3

57,9

57,1

3

А

53,1

54,8

55,9

57,4

16

А

53,9

56,4

54,8

55,3

4

В

45,8

47,6

50,3

52,3

17

А

55,1

55,9

53,1

57,9

5

А

50,0

52,7

52,4

54,9

18

У

49,9

51,1

50,6

52,8

6

А

50,9

53,6

54,5

57,4

19

У

48,3

52,8

51,0

49,9

7

В

48,3

50,2

54,4

52,3

20

У

49,4

53,6

51,5

51,5

8

В

48,2

50,8

49,0

50,0

21

У

51,6

48,9

49,0

46,5

9

В

49,4

52,1

53,0

55,5

22

У

52,3

53,6

54,7

53,4

10

А

54,7

56,9

60,1

57,9

23

А

55,6

56,9

58,6

57,3

11

А

54,8

57,6

59,0

61,8

24

А

51,5

55,5

52,8

54,2

12

А

57,3

49,7

54,9

52,1

25

У

52,3

55,9

56,8

53,0

13

У

51,3

53,0

57,7

56,0

Процес виготовлення продукції проходить із зміною сировинної бази, тому аналіз зміни цього чинника може мати велике значення. Спочатку побудуємо контрольну карту без обліку зміни використовуваної сировини. Для цього відкриємо систему STATISTICA. При створенні таблиці даних необхідно вибрати 4 досліджуваних змінних: 1 – номер вибірки; 2 – марка сировини; 3 – номер даних у вибірці; 4 – показник якості; і число регістрів 100. Після заповнення даними таблиця буде виглядати таким чином (Рис.28). Збережемо її за допомогою команди Файл► Сохранить как.

Для того, щоб побудувати контрольну карту середніх значень, у діалоговому вікні Диаграммы управления показателем качества клацанням лівої кнопки миші вибираємо вкладку Переменные і модуль XBar& R Chart For Variables подвійним клацанням лівої кнопки миші. З’являється діалогове вікно Задание переменных для Х-полосы И R-диаграммы, у якому є дві вкладки: Быстрый і МЕТки, Причины, действия. На вкладинці Быстрый вибираємо стовпець аналізованих змінних Показатель качества, ідентифікатори вибірки – Номер вибірки, ідентифікатори ділянки – Марка сировини. Для цього натискаємо кнопку Variables. При цьому з’являється діалогове вікно Select vars with measurements, у якому в рядку Измерения вводимо цифру 4 або клацанням лівої кнопки миші вибираємо 4-Показатель качества. У рядку Sample idents вводимо ідентифікатори вибірки 1 – НОмер вибірки, у рядку Part idents – ідентифікатори ділянки 2 – Марка сировини. Після виконання зазначених операцій натиснемо кнопку ОК. За допомогою перемикача задаємо МиниРисьное количество измерений на выборку, тобто число значень, менше якого не повинна вміщувати вибірка.

Так як в нашому випадку ми припускаємо, що причиною разлагодження є зміна сировинної бази, то в діалоговому вікні Задание переменных для X-полосы и R Диаграммы вибираємо вкладку Метки, причины, действия. Встановлюємо відмітку в рядку Получить типовые метки. При цьому з’являється діалогове вікно Select The Variable With Sample Labels (IDS), у якому вибираємо ті змінні, що будуть служити типовими мітками по осі абсцис Аналіз технологічного процесу– і R-карти (у нашому випадку це 1-номер вибірки) і натискаємо кнопку ОК. Далі встановлюємо відмітку в рядку Получить метки участка. У даному випадку ділянкою буде називатися проміжок, у якому використовується однакова сировина (марки A або B відповідно). Після цього з’являється діалогове вікно Select the variable with part labels (ID’s) To.

Аналіз технологічного процесу

Рис.28. Таблиця даних для прикладу 1.

У ньому вибираємо змінні, що будуть ідентифікаторами ділянки (у нашому випадку це 2-марка сировини) і натискаємо кнопку OK. Далі натискаємо кнопку Установка причин, действий, комментариев, переменных, содержащие коды.. При цьому з’являється діалогове вікно Установка причин действий и комментариев, за допомогою якого можна задати змінні, що містять можливу причину разлагодження процесу (кнопка Переменные содержащие причины и действия) і коди для цих змінних, якщо вони не були задані раніше (кнопка Дать коды). Натискаємо кнопку Переменные содержащие причины и действия. При цьому з’являється діалогове вікно Select vars with cods for causes and action, у якому в рядку Variable with codes for causes вибираємо дані, що будуть служити кодами причин. У нашому випадку кодами причин буде марка сировини, тому що причиною разлагодження процесу і виходу точок за контрольні границі може бути марка сировини, тому клацанням лівої кнопки миші вибираємо 2-марка сировини. Оскільки в нашому випадку відсутні дані про змінні, що містять можливі коригувальні дії, то рядок Variable with codes for action залишаємо вільним і натискаємо кнопку ОК.Діалогове вікно Select vars with cods for causes and action закривається, при цьому в рядку Причины діалогового вікна Установка причин действий и комментариев появиться цифра 2. Далі натискаємо кнопку ОК у діалоговому вікні Установка причин действий и комментариев. Потім натискаємо кнопку OK у діалоговому вікні Задание переменных для X-полосы и R Диаграммы. Показники якості з однаковим номером групуються у вибірки, і програма STATISTICA робить із ними необхідні дії і викреслює контрольні карти Аналіз технологічного процесу– і R-, з вказівкою марки сировини, а також гістограми спостережень і розмахів, зображені на Рисунку 29. При цьому контрольні карти будуються без обліку того, що в ході процесу змінюється марка сировини, тобто не була зроблена побудова контрольних карт по специфікаціях марки сировини А тамарки сировини В окремо. Отримані контрольні карти зображені на Рис.30.

Реферати :

Ви прочитали: "Аналіз технологічного процесу – №1"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору