Вступ до курсу «Історія укрансько культури»

Контрольні завдання

Теми рефератів

1. Культурно-історичне значення племен Трипільської культури.

2. Язичницька культура Давньої Русі.

3. Літописання доби Київської Русі.

4. Християнський храм як модель Всесвіту його символіка.

5. Давньоруська література:провідні види та жанри

6. Сакральне мистецтво доби Київської Русі: архітектура, живопис, скульптура.

7. Києво-Печерський монастир – осередок культури Київської Русі.

8. Особливості архітектури Галицько-Волинського князівства.

9. Острозька

академія – центр української освіти кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

10. Православні братства та їх роль у піднесенні національної культури наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.

  11. Першодрукар Іван Федоров і зародження книгодрукування в Україні.

  12. Особливості українського іконопису.

  13.Вчені українці за кордоном: Юрій Дрогобич, Павло Процелер (Русин), Станіслав Оріховський – Роксолан.

  14. Культурно – просвітницька діяльність Петра Могили.

  15. Традиційно-побутова культура і звичаї українського козацтва.

16. Українське бароко та його прояви у вітчизняній культурі ХVІІ – ХVІІІ ст. (архітектура, театр, музика).

  17. Корифеї української музики А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський.

  18. Українське кобзарство.

  19. Художня творчість Т. Шевченка.

  20. Митці українського театру ХІХ – початку ХХ ст. (М. Старицький, М. Кропивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Карпенко-Карий, М. Заньковецька, С. Крушельницька).

  21. Характерні риси музичної творчості М. Лисенка, С. Гулака – Артемовського, П. Сокальського, М. Вербицького.

  22. Діячі вітчизняної науки ХІХ ст.

  23. Українські благодійники та їх внесок у розвиток вітчизняної культури.

  24. Українська Академія наук: етапи становлення.

  25. Українізація освіти та мистецтва 1917 – 1920 рр.

  26. Лесь Курбас та його театр «Березіль».

  27. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр.

  28. Суспільно – культурна діяльність М. Хвильового.

  29. Становище української науки в період репресій 30-х років.

  30. Становлення вітчизняного кінематографу

  31. Внесок О. Довженка в розвиток української культури.

32. Становище української культури в період нацистської окупації України.

  33. Внесок українських діячів культури в перемогу над Німеччиною та її союзниками.

  34. Внесок українських науковців у перемогу над фашизмом.

  35. Народне декоративне мистецтво. Твори К. Білокур, М. Приймаченко, В. Павленко.

  36. Українське естрадне мистецтво в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  37. Молодіжні «субкультури» ХХ ст.: хіпі, панки, рокери.

  38. Український спорт у 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  39. Радянське кіномистецтво в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  40 Архітектура і живопис в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  41. Телебачення: новий крок у мистецтві кіно.

  42. Основні види і жанри кіно.

  43. Сучасна українська література

  44. Фізична культура, спорт на сучасному етапі.

Список рекомендованої літератури

1.Конституція України. – К., 2005.

2. Основи законодавства України про культуру. – К., 1992.

3. Гаврюшенко О. Історія культури. Навч. посіб. – К., 2004.

4. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник // За ред. С. М. Клапчука. – К., Знання, 2007.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / Б. І. Білик та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 3-є вид., стереотипне. – К.: Знання, 2001.

  6. Історія української культури. / Під ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

7. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: ПУЛ, 2007.

8. Лобас В. Х. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник. – К., 2000.

9. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002.

10. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

11. Українська культура. Лекції за редакцією В. Антоновича. – К., 1993.

12. Хоменко В. Я. Українська і світова культура. Підручник. – К., 2002.

Ви прочитали: "Вступ до курсу «Історія укрансько культури»"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору