mi band

Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

Самостійна робота

ТЕМА 5. ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФРЕЙМОВИХ СТОРІНОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Зміст.

1. Фреймова організація Інтернет – документів

2. Обмін даними між сторінками багато фреймового документа

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Які з перелічених тегів можуть використовуватися для створення багатофреймових сторінок?

2. Вкажіть, які з перелічених тегів є непарними

3. Вкажіть, які зі слів означають подію

Реферати :

mi band