mi band

Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів — №8

13

4. Архітектура гіпертекстової системи для електронного документообігу………….……………….

15

4.1. Подання текстових і графічних документів у вигляді об’єктів гіпертексту………………….….

15

4.2. Зберігання і пошук гіпердокументів……………………………………………………………..

16

4.2.1. Підсистема зберігання і пошуку гіпердокументів…..………………………..………………..

16

4.2.2. Пошук об’єктів гіпертексту в інтерактивному режимі та в режимі запиту ……………….…

17

Частина 2

5. Приклад гіпертекстової системи електронного документообігу……………………………………..

22

Висновки……………………………………………………………………………………………….

42

Перелік посилань ……………………………………………………………………………………..

43

Додаток А. Опис макетагіпертекстової системи «Ділові листи»……………………………………

45

Рисунок 1.1. Приклад концептуального типу

ЛИСТ — ОФЕРТА…………………………………………………………………………………….

10

Рисунок 2.1. Компліментарна база даних…………………………………………………………………………

16

mi band