Ознайомлення з програмованими контролерами реміконт і ломіконт

Тема 2. Ознайомлення з програмованими контролерами “Реміконт” і “Ломіконт”

1. Огляд теми

Ремиконт Р-130 призначений для автоматичного регулювання й логіко-програмного керування технологічними процесами. Він може використатися в электротермической, енергетичної, металургійної, хімічної, нефте – і газопереробній, скляній, харчовій, цементній і іншій галузях промисловості. Ремиконт Р-130 орієнтований на рішення широкого класу завдань регулювання й керування. Він дозволяє вести локальне, каскадне, програмне, супервизорное,

многосвязное регулювання, а також логіко-програмне (крокове) дискретне керування. Один Ремиконт Р-130 дозволяє комплексно вирішити порівняно невелике завданняавтоматизації, включаючи автоматичне регулювання, логічне керування або їхню комбінацію. Завдання середнього й великого масштабу вирішуються із залученням декількох Ремиконтов Р-130.

Стандартні аналогові й дискретні датчики й виконавчі пристроїпідключаються до Ремиконту Р-130 за допомогою індивідуальних кабельних зв’язків. Усередині контролера сигнали обробляються в цифровій формі. Для сполучення з обчислювальними засобамиверхнього рівня керування в Ремиконте Р-130 передбачений канал цифрового послідовного зв’язку з інтерфейсом ИРПС і RS-232. Для обміну інформацією між контролерами передбачена можливість їхнього об’єднання в цифрову локальну мережу кільцевої конфігурації “Транзит”, причому для цього не потрібні додаткові засоби.

Ремиконт Р-130 постачений розвинотоюсистемою самодіагностики й тестування, завдяки якій несправності швидко виявляються й легко локалізуються.

Логічний мікропроцесорний контролер – ломиконт Л-112.

Ломиконт Л-112 є багатоцільовим контролером загальпромислового призначення. Призначений для автоматичного керування технологічними процесами в різних галузях промисловості.

Ломиконт містить убудовану, безупинно функціонуючу програмно-апаратурну систему контролю, що виявляє більшість можливих несправностей. Необхідне коректування програмування виробляється безпосередньо на об’єкті.

Конструктивно ломиконт являє собою блоковий каркас, у який установлюються модулі із кроком 20 мм.

Призначений для автоматичного регулювання технологічними процесами в енергетичної, металургійної, хімічної, нефте – і газопереробної, скляної, харчовий, і інших галузях промисловості.

Ломиконт обробляє в цифровій формі дискретні, аналогові й імпульсні вхідні сигнали, у процесі роботи забезпечує виконання операцій керуючої логіки, паралельно здійснює регулювання з автопідстроюванням за часом і параметрами, дозволяє виводити технологічні повідомлення й поточні значення параметрів на дисплей для спостереження за ходом процесу й на друкувальний пристрій для документування процесу керування.

2. Рекомендована література:

П/п

Вид

Назва

1

2

3

1.

Основна

Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова – М.:

Радио и связь Л981. 328с.

2.

Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

3.

М. В. Напрасник. Микропроцессоры и микроЭВМ: Учеб. пособие для техн. –М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.

4

Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. – М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

5

Додаткова

Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М-: НИИ Тешюприбор» 1986. -33с.

6

Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы. /Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк.»І991. -254с.

7

Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог – вып. 13» .14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроения* 1985. -87с.

8

Микропроцессорные системы автоматического управления/Под ред. Б. А. Бесекерского. – Л.”. Машиностроение» 1988. -364с.

9

Методичні вказівки до СРС “Вивчення мікропроцесорного контролера Ломіконт” для студ. всіх форм навчання/Упорядн. I. и. Ельперін» А. С. Карнаух, Е. Л. Календро. – К.: КТІХП» 1992. -67с.

Реферати :

Ви прочитали: "Ознайомлення з програмованими контролерами реміконт і ломіконт"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору