mi band mi band

Складання розділу бізнес-плану план виробництва

6.Складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

1. Мета роботи

Навчитися складати розділ бізнес-плану “План виробництва”

2. Практичне завдання

При розкритті одного розділу висвітлити питання:

– рішення про створення нового чи реконструкцію існуючого підприємства;

– вказати, яка продукція вироблятиметься;

– варіанти механізованого процесу (технології) виробництва з основними технічними характеристиками машин та обладнання;

– умови придбання машин та

mi band mi band
обладнання, їх ціни, затрати на транспортування, монтаж, дані про їх виробників;

– умови придбання сировини, матеріалів і комплектувальних та затрати на них;

– які приміщення необхідні та вартість їх будівництва;

– вказати метод економічного обґрунтування технології.

Необхідно також вказати, якими методами і на яких стадіях використовуватиметься контроль якості продукції, що вироблятиметься, навести структурну схему контролю, якщо таку не наведено у попередніх розділах бізнес-плану. Слід також визначити витрати, пов’язані з утилізацією відходів виробництва і охороною довкілля. Проектуючи нові переробні підприємства, необхідно оцінити затрати на будівництво каналізації, очисних споруд та інші заходи охорони довкілля.

4. Питання для закріплення та самоконтролю

Сутність розділу бізнес-плану “План виробництва”
Особливості складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

Реферати :

Ви прочитали: "Складання розділу бізнес-плану план виробництва"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору