mi band

Складання розділу бізнес-плану план виробництва

6.Складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

1. Мета роботи

Навчитися складати розділ бізнес-плану “План виробництва”

2. Практичне завдання

При розкритті одного розділу висвітлити питання:

— рішення про створення нового чи реконструкцію існуючого підприємства;

— вказати, яка продукція вироблятиметься;

— варіанти механізованого процесу (технології) виробництва з основними технічними характеристиками машин та обладнання;

— умови придбання машин та обладнання, їх ціни, затрати на транспортування, монтаж, дані про їх виробників;

— умови придбання сировини, матеріалів і комплектувальних та затрати на них;

— які приміщення необхідні та вартість їх будівництва;

— вказати метод економічного обґрунтування технології.

Необхідно також вказати, якими методами і на яких стадіях використовуватиметься контроль якості продукції, що вироблятиметься, навести структурну схему контролю, якщо таку не наведено у попередніх розділах бізнес-плану. Слід також визначити витрати, пов’язані з утилізацією відходів виробництва і охороною довкілля. Проектуючи нові переробні підприємства, необхідно оцінити затрати на будівництво каналізації, очисних споруд та інші заходи охорони довкілля.

4. Питання для закріплення та самоконтролю

Сутність розділу бізнес-плану “План виробництва”
Особливості складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

Реферати :

mi band