mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… — №2

11/12/12

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

9

14/6/6

16/6/6

78/96/96

108

60-100

Розділ 3. Зміст навчальної дисципліни

3.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Технохімічний контроль та його задачі.

8/3/3

Захист

7-12

1.1

Тема 1: Організація технологічного і мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Завдання та значення дисципліни для підготовки фахівців галузі.

План.

1. Вступ. Задачі технохімічного контролю, основні функції та завдання.

2. Основні функції та задачі технологічного контролю. Завдання та його значення.

3. Мікробіологічний контроль. Функції контролю.

2/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

2-3

1.2

Тема 2: Організація роботи лабораторії технохімічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Обладнання та сучасні прилади для контролю якості продуктів.

План.

1. Акредитація лабораторії, терміни акредитації, основні документи при акредитації.

2. Права та обов’язки керівника лабораторії та інших інженерно – технічних працівників.

3. Обладнання та сучасні прилади лабораторного контролю якості сировини готового продукту та припасів виробництва.

2/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

2-3

1.3

Тема 3. Правила приготування, зберігання та перевірка реактивів, перевірка точності контрольно-вимірювальної апаратури.

План.

1. Вимоги ГОСТ 26809 – “Правила відбору проб та підготовки їх до аналізу.”

2. Правила приготування, зберігання, перевірка якості реактивів та контрольно – вимірювальної апаратури.

2/0/0

Усне опитування. Письмове тестування.

2-3

1.4

Тема 4. Порядок приймання, контроль якості молока.

План.

1. Методики визначення основних показників якості сировини та готової продукції.

2. Схема контролю, основні розділи при її складанні.

2/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

1-3

2

Модуль2: Впровадження систем якості та безпечності продукції.

6/3/3

Захист

8-13

2.1

Тема 1: Схема технохімічного, мікробіологічного, санітарно – гігієнічного, органолептичного контролю готової продукції.

План.

1. Складання схем контролю молочної продукції з незбираного молока.

2. Складання схем контролю молочної продукції сиру твердого, масла, консервів молочних.

2/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

2-3

2.2

Тема 2: Сучасні схеми контролю якості ІSО та безпеки при виробництві молочних продуктів на підприємстві.

План.

1. основні системи якості ІSО, впровадження на виробництвах молочної промисловості.

1/-/-

Усне опитування.

1-3

2.3

Тема 3. Основи системи НАССР, принципи, основні визначення та структура.

План.

1. Основи системи безпеки НАССР, принципи основні призначення та структура.

1/-/-

Письмове тестування.

2-3

2.4

Тема 4. Визначення критичних точок контролю при виробництві молока і молочних продуктів.

План.

1. Критичні точки контролю, їх визначення при виробництві молочної продукції з незбираного молока.

2. Точки контролю для молочних продуктів консервного виробництва.

1/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

2-3

2.5

Тема 5. Контроль режимів миття та дезінфекції обладнання.

План.

1. Розрахунки концентрацій миття обладнання та дезінфекції.

2. контроль концентрації при механізованих лініях миття обладнання та при ручному митті інвентарю.

1/1/1

Усне опитування. Письмове тестування.

1-3

Разом:

14/6/6

Х

15-25

3.2. Лабораторні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Технохімічний контроль продукції з незбираного молока.

8/3/3

Захист

7-12

1.1

Тема 1: Проведення вхідного інструктажу з техніки безпеки праці.

План.

1. Вхідний контроль сировини, припасів виробництва, тари, пакувальних матеріалів.

2. Контрольне завдання.

2/1/1

Усне опитування. Підпис протоколів завдань

2-3

1.2

Тема 2. Вивчення правил відбору проб та проведення технохімічного контролю пастеризованого молока.

План.

2. ГОСТ 13928 “Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к исследованию”.

2/1/1

2-3

1.3

Тема 3: Технохімічний контроль у виробництві кисломолочного сиру

План.

1. особливості ТХК при виробництві кисломолочного сиру термостійкість сировини, як показник якості при високотемпературній обробці.

2/-/-

4-6

1.4

Тема 4: Технохімічний контроль у виробництві сметани.

План.

1. особливості ТХК при виробництві сметани термостійкість сировини, як показник якості при високотемпературній обробці.

2/-/-

2

Модуль 2: Технохімічний контроль масла, сиру, консервів.

8/3/3

Захист

8-15

2.1

Тема 1: Технохімічний контроль виробництва масла.

План.

1.контроль по ходу виробництва масла різних видів та різних способів.

2. Контрольне завдання.

2/1/1

Усне опитування. Підпис протоколів завдань

1-3

2.2

Тема 2: Технохімічний контроль виробництва спредів.

План.

2. Контроль при виробництві спредів та сумішей жирових.

1/-/-

2-3

2.3

Тема 3: Вимоги нормативно-технічної документації до масла.

План.

1. Контроль сировини.

1/-/-

2-3

2.4

Тема 4: Вимоги нормативно-технічної документації до м’яких сичужних сирів.

План.

1. Контроль сировини для сичужних сирів. Проба на сиро придатність.

2/1/1

2-3

2.5

Тема 5. Технохімічний контроль твердого сиру.

План.

2. Контроль готового продукту.

2/1/1

1-3

Разом:

16/6/6

Х

15-25

3.5. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1. Самостійна підготовка до занять

1

Модуль І: Контроль якості сировини та молока пастеризованого. Схема контролю.

40/48/48

5-10

1.1

mi band