Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

6.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917 – 1921 рр.)

1. Мета роботи: проаналізувати особливості розвитку української культури в умовах національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.), ознайомити студентів з основними здобутками вітчизняної науки та культури зазначеного періоду.

Студент повинен знати: особливості культурної політики урядів, що діяли а Україні протягом 1917 – 1921 рр.., основні здобутки вітчизняних науковців та діячів мистецтва.

Студент

повинен уміти: аналізувати політику у сфері культури, яку здійснювали Українська Центральна Рада, гетьманат П. Скоропадського, Директорія, уряд ЗУНР, а також більшовицькі уряди, що діяли в Україні в період громадянської війни.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Культурно –освітня політика Центральної Ради.

Характеризуючи культурно –освітня політика Центральної Ради, особливу увагу слід приділити відродженню української мови, українізації освіти та науки, книговидавничої справи та преси, розвитку національного театру, музичного та образотворчого мистецтва.

  Завдання 2. Українізація освіти та мистецтва в період гетьманату П. Скоропадського.

  Переходячи до другого питання, слід визначити основні напрями культурно-освітньої політики гетьманату, враховуючи, що саме цей уряд досяг найбільш вагомих результатів у сфері розвитку національної культури.

Завдання 3. Культурно –освітня політика Директорії.

Визначте основні риси політики Директорії у сфері розвитку національної культури. Охарактеризуйте мовне законодавство доби національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.).

Завдання 4. Політика Західноукраїнської народної республіки у сфері культури.

На завершення вивчення даної теми доцільно ознайомитись з особливостями національно-культурної ситуації на західноукраїнських землях, визначити основні риси політики ЗУНР у сфері культури.

3. Питання для самоконтролю:

1. В період існування якого національного уряду з’явився термін «українізація» і що він означав.

2. Яким сферам культурного життя було приділено найбільшу увагу за часів існування Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського?

3. Які загальнонаціональні культурні установи були створені в період національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.)?

4. Хто був засновником «Молодого театру»?

5. Чим характеризувалась культурна політика більшовицьких урядів в період громадянської війни?

Ви прочитали: "Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору